Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 02.06.2020

Publisert: 26.05.2020

Landbruket samarbeider om fremtidens melkeproduksjon

Oppdatert: 02.06.2020

Publisert: 26.05.2020

Landbruket samler kreftene for å hjelpe norske bønder med en mer effektiv og miljøvennlig melkeproduksjon. - Vi ser etter nyttige tiltak for bonden som samtidig kan bidra til redusert klimaavtrykk, sier prosjektansvarlig for Future Farm, Eirik Selmer-Olsen.

Gjennom forskningsprosjektet Future Farm skal et samlet landbruk se inn i fremtiden på hvordan den norske melkebonden kan jobbe enda smartere og utnytte ressursene enda bedre.

Moderne teknologi skal kombineres med innhenting av data fra hele produksjonen – fra bonden setter seg på traktoren til melka er på tanken.

– Formålet er å gi bonden anbefalinger om hvordan jobben kan gjøres mer effektivt, og hvordan ressursene kan utnyttes enda bedre på gården, sier Selmer-Olsen som også er sjef for forskning og innovasjon i TINE Rådgivning og Medlem.

Lytt på landbruk.no sammen med Frida Gunnestad Johansen om hvordan landbrukssamarbeid skal gjøre bønder mer miljøvennlige:

Et unikt samarbeid på tvers

Med på laget er også Felleskjøpet Agri, Yara, Eurofins, NMBU  og InFuture. Det som samler landbruksaktørene er målet om å øke kvaliteten på det norske grovfôret.

Grovfôr er fôr som er basert på gress. Tidligere forskningsprosjekt har avdekket stor variasjon i norsk gressproduksjon og dermed stort forbedringspotensial

– En viktig faktor for å sikre god kvalitet på grovfôret er høsting på riktig tidspunkt. I Future Farm jobber vi med å finne et verktøy for å gi bonden beslutningsstøtte til når graset bør slås, både med tanke på å produsere det grovfôret som passer best til besetningen og med tanke på klimautslipp, sier Selmer-Olsen.

Det skal plinge i telefon når graset er klart

Ved hjelp av analyser av gress og ferdig grovfôr, værdata og landskapsbilder, opparbeides det kunnskap som kan benyttes for å beregne det optimale slåttetidspunktet.

– I kombinasjon med grasprøver, dronebilder og værdata prøver vi å lage en modell som kan forutsi når graset bør slås. Tanken er at bonden skal få et varsel på mobilen om anbefalt slåttetidspunkt, sier prosjektlederen.

Les mer: Grovfôr 2020

Pilotbønder samler data

Future Farm er et brukerrettet forskningsprosjekt. Det betyr at det har vært viktig å involvere brukerne, altså bøndene, i prosjektet.

På seks ulike gårder er det nå installert mange forskjellige sensorer som automatisk innhenter data på fôr, dyr og melk.

En av bøndene som deltar i prosjektet er melkebonde og TINE-rådgiver Petter Klette.

– Fra jeg starter opp traktoren sendes det data om hva jeg gjør den dagen. Da måler vi hvor mye drivstoff jeg bruker og hvor lang tid jeg bruker på en enkelt traktoroperasjon. Det sendes også data fra melkeroboten og kvaliteten på avlingene, forklarer Klette.

Analysen av dataene viser hvordan de ulike operasjonene på gården påvirker hverandre og hva bonden kan gjøre for å forbedre produksjonen sin.

Rundballer er en vanlig måte å konservere gress som grovfôr på. Foto: iStock

Bøndene kan sammenligne seg og lære av hverandre

Bonden kan også bruke dataen til å sammenlikne seg med, og lære av de andre pilotbøndene.

– Gjennom en app kan vi se hvem av bøndene som er best til å kjøre ulike traktoroperasjoner, hvem som har best grovfôrkvalitet og best avlinger. Ser du at du er mindre effektiv på pløyingen enn de andre? Da kan du vurdere hva som er årsaken for så å forbedre deg, forteller Klette

Dermed får de som er med på forskningsprosjektet en bekreftelse når de gjør noe riktig, og de ser konsekvensen dersom de tar feil valg.

Bonden kan bruke mindre tid på kontoret

En viktig del av prosjektet handler om å forenkle bondens hverdag.

For mange bønder handler hverdagen om å dokumentere og skrive ned mange av de tingene man gjør. Men, når dataene hentes automatisk er det ikke behov for å skrive ned og loggføre.

– Bonden kan heller bruke tida si på andre ting fremfor å sitte på kontoret, sier Klette.

Prosjektet er nå kommet over halvveis og aktørene har bare et år igjen å forske og innovere på.

– På tross av korona-tidene prøver vi nå å holde tempo oppe, for dette året blir viktig. Vi må nå få tak i mest mulig data så vi sitter igjen med de gode resultatene for fremtiden, avslutter Selmer-Olsen.

FAKTABOKS:

Future Farm-prosjektet er et samarbeid mellom blant annet TINE SA, Felleskjøpet Agri, Eurofins, Yara, NMBU, og InFuture.

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Prosjektet mottar 11,1 millioner i støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet har også mottatt støtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.