Samvirke

Oppdatert: 26.03.2019

Publisert: 25.03.2019

Innovasjon i landbruket

Landbrukets innovasjonscamp finner morgendagens løsninger

Oppdatert: 26.03.2019

Publisert: 25.03.2019

Landbrukets Innovasjonscamp samler kloke hoder fra landbruksnæring, teknologibedrifter og forskning. Målet er å finne morgendagens løsninger for en enda mer bærekraftig norsk matproduksjon.

– En innovasjonscamp er en 48 timers workshop der flinke folk kommer sammen for å finne en eller flere løsninger, sier fagsjef for forsknings og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Det er tredje gang landbruket arrangerer innovasjonscamp sammen med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

– Mange gode ideer har kommet ut av campen. Selv om campen alene aldri kan bli en redningsplanke for landbruket har den vært en bidragsyter til nytenkning i næringen, sier Klepp.

Se video om Landbrukets Innovasjonscamp:

Smarte løsninger for bedre dyrevelferd i Norge var målet

På to første campene skulle deltakerne skape smarte og bærekraftige løsninger for en grønnere matproduksjon. I år var tema dyrevelferd.

– 25 deltakere fra landbruksnæringen, forskning og teknologimiljøer fordelt på fem grupper hadde som mål å finne smarte løsninger for bedre dyrevelferd i Norge, forklarer Klepp.

For å få til en god camp er det viktig å få med folk med riktig kompetanse som kan bidra inn i prosessen.

– I år hadde vi god hjelp av Senter for Digitalt Liv Norge, The Life Science Cluster og NBMU til å rekruttere deltakere på campen, sier Klepp.

Les mer: Landbrukets Innovasjonscamp skaper realistiske ideer av høy kvalitet

Hør podcast:

SmartCare og DigiPig gikk seirende ut av Innovasjonscamp 2019

Av de fem gruppene som deltok var det bare to som ble plukket ut som vinnere av campen.

-Vinnerne har muligheten til å utvikle ideene sine videre. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av 400 000 kroner til forprosjektmidler til hver av vinnerne, forteller Klepp.

En av de to vinnerløsningene var «SmartCare». «SmartCare» er en digital løsning der melkekua og kalven hennes kan være mer sammen.

Bonden skal kunne tilrettelegge via en app på telefonen hvor mye ku og kalv skal være sammen. Hypotesen til prosjektgruppen er at dette vil bedre helsestatusen til kalven, samt at dette er et produkt som vil bli etterspurt av forbrukerne.

– Jeg gleder meg veldig til å videreutvikle ideen vår og har stor tro på at dette er et produkt som vil slå an hos norske bønder, sier Julie Føske Johnsen, veterinær, og deltaker på gruppen SmartCare.

Les mer: Løse tanker blir til produkter i Landbrukets Innovasjonscamp

Julie Føske Johnsen er veterinær og deltaker på gruppen SmartCare: en digital løsning der melkekua og kalven hennes kan være mer sammen. Foto: John Trygve Tollefsen

DigiPig: En app som varsler om unormal griseadferd

Den andre vinneren, DigiPig, er et digitalt overvåkningssystem av slaktegris. I systemet får bonden varsler via en app hvis det er unormal adferd hos grisen.

– Det blir spennende å følge dette prosjektet videre, sier Ola Øren, deltaker på DigiPig-gruppen og utvikler fra teknologibedriften Acando.

Acando kan bidra med kompetanse på sensorikk, dataanalyse og brukeropplevelse slik at prosjektet kan bygge et system som gjør at den norske grisen får det enda bedre i årene som kommer.

Ola Øren presenterer DigiPig, er et digitalt overvåkningssystem av slaktegris. I systemet får bonden varsler via en app hvis det er unormal adferd hos grisen.Foto: John Trygve Tollefsen

Juryen ser internasjonalt potensial for campvinnerne

Juryen mente både DigiPig og SmartCare var verdige vinnere.

DigiPigi kombinerer flere kjente teknologier og biologi på nye måter og at konseptet kan utvides til å nyttiggjøres for flere dyreslag. Juryen tror også at produktet kan selges nasjonalt og internasjonalt.

Juryen mente at SmartCare var et svært aktuelt velferdstiltak som kundene etterspør. Prosjektet presenterer en konkret løsning på et konkret problem. Konseptet antas å kunne utvides til å gjelde andre situasjoner og parametere.

– Jeg har stor tro på at flere av disse prosjektene på campen blir realisert, sier jurymedlem Merete Hofshagen.

Innovasjonscampen har skapt verdifulle nettverk

Landbrukssamvirkene TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri har alle vært med på campen samtlige år. I tillegg har Gartnerhallen, Geno og Norsvin også deltatt tidligere.

Gurill Narum Mediaa, som leder innovasjonsavdelingen i Nortura, mener campene har vært en god møte- og læringsarena for innovasjon.

– At innovasjonsavdelingene i landbrukssamvirkene arbeider sammen på tvers betyr verdifulle nettverk og vil forhåpentligvis føre til felles og konkrete forretningsmuligheter for det norske landbruket. Et viktig element er også at deltakerne har fått god trening i innovasjons- og arbeidsmetodikk som vi også benytter daglig internt i bedriften, sier Mediaa.