Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 23.05.2018

Landbrukssamvirke er bra for bonden – og alle andre også!

Nesten alle norske bønder er medeier i ett eller flere samvirkeforetak. Thor Johannes Rogneby på Toten er en av dem. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 23.05.2018

Nesten alle norske bønder er medeier i en eller flere samvirkebedrifter. Det er bra for bonden, forbrukeren og det norske samfunnet.

Det er umulig for hver enkelt bonde i hele landet å kunne tilby de produktene som etterspørres av forbrukerne til enhver tid.

Alt for mye storfe når folk vil spise lam er dumt for bonden, mens alt for lite melk når folk vil ha ost er dumt for de som er glade i ost.

– Når bøndene samarbeider gjennom sine samvirkeforetak kan de sammen produsere det forbrukeren vil ha, når den vil ha det. Det er bra både for bonden og forbrukeren, sier seniorrådgiver i Norsk Landbrukssamvirke, Eugen Tømte.

Liten mulighet til å tilpasse seg markedet før samvirkebedriftene

Nesten alle norske bønder er medeier i ett eller flere samvirkeforetak. De mest kjente er også de med flest medeiere, som Tine, Nortura og Felleskjøpet.

Før bøndene etablerte samvirkebedrifter hadde hver enkelt bonde liten mulighet til å kjenne markedet og tilpasse seg til det.

– Derfor ble bøndene presset på pris og fikk ikke ta del i verdiskapingen som foregikk lenger ut i verdikjeden, sier Tømte.

Gjennom opprettelsen av landbrukssamvirkene etablerte bøndene en effektiv verdikjede fram mot markedet. Foto: Lars Morten Rosmo

Samarbeid gir best mulig pris for råvarene

Gjennom opprettelsen av landbrukssamvirkene etablerte bøndene en effektiv verdikjede fram mot markedet.

Dette ga bøndene økt markedsmakt og mulighet for å oppnå en god pris for produktene sine.

– I stedet for å konkurrere mot hverandre om å få levere til neste ledd i verdikjeden, kan de samarbeide og sørge for en best mulig pris for råvarene sine, sier Tømte.

Forutsigbarhet for bonden betyr også forutsigbarhet for forbrukeren

I tillegg til en god pris sørger også samvirkene for at bøndene har en stabil og forutsigbar omsetning av produktene sine.

-Forutsigbarhet for bonden betyr i neste omgang forutsigbarhet for forbrukerne. De vet at de alltid finner sine favorittvarer i butikken, og de vet til hvilken pris, sier Tømte.

Inntektene fra landbrukssamvirkene går til bønder over hele landet

En samvirkebedrift har ofte mange medeiere. 10 000 melkebønder eier Tine. Rundt 19 000 bønder eier Nortura. 44 000 bønder eier Felleskjøpet.

– Inntektene fra landbrukssamvirkene går hverken til investorer eller utenlandske aksjonærer, men tilbake til bønder over hele landet, sier Tømte.

Verdiskapingen som foregår i landbrukssamvirkene har stor betydning for næringsgrunnlag og bosetting ute i distriktene.

I en ringvirkningsanalyse gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse kommer det frem at landbrukssamvirkene sysselsetter indirekte over 55 000 mennesker over hele landet.

– Slik bidrar landbrukssamvirkene til lokal verdiskaping, noe som er viktig for å opprettholde levende distrikter og norsk matproduksjon, avslutter Tømte.