Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 02.05.2018

Landbrukssamvirkene er en viktig brikke for å øke mangfoldet av norsk lokalmat

Et utvalg norske oster. Foto: Lisa Westgaard

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 02.05.2018

Regjeringen ønsker kraftig vekst i salget av lokalmat. For å lykkes er vi avhengige av gode samarbeid, mener Matmerk-direktør Nina Sundqvist.

Regjeringen har en ambisjon om at norsk lokalmat skal omsettes for 10 milliarder årlig innen 2025.

I 2017 økte salget med 30 millioner kroner og endte på nesten 5 milliarder totalt.

– Vi er nå halvveis til målet om 10 milliarder i 2025. Det er et godt utgangspunkt, sier Nina Sundqvist, administrerende direktør i Matmerk.

Infrastruktur må på plass for lokalmatprodusentene

Selv om vi ligger godt an til å nå målet om 10 milliarder, mener hun det er flere ting vi må bli bedre på hvis vi skal nå Regjeringens ambisiøse mål.

– Sammen med sentrale aktører må vi samarbeide og legge til rette infrastruktur og apparatet rundt slik at lokalmatprodusentene kan konsentrere seg om å gjøre det de er best på, nemlig å lage fantastisk norsk mat og drikke, sier hun.

Les mer: Bak enhver Kraftkar står tusen Norvegia

Tilrettelagt infrastruktur og apparat rundt lokalmatprodusentene er viktig. Foto: Øyvind Heen

Mer enn bare mat

Det kreves mye kunnskap og hardt arbeid for å lykkes som lokalmatgründer. Selve maten er bare én del av det.

– I tillegg til å beherske det matfaglige håndverket må man også kunne økonomi, forhandlinger, design, emballasje, logistikk og distribusjon, sier Sundqvist.

Samvirkene er viktige medspillere

Sundqvist mener bøndenes egne bedrifter er en viktig brikke i arbeidet med å lykkes med å øke salget av lokalmat.

– Landbrukssamvirkene og TINE gjør en fenomenal jobb med å hente overskuddsmelka som de små ysteriene ikke kan bruke selv. TINE tilbyr også et godt transporttilbud for distribusjon, sier hun.

Direktøren trekker også frem kjøttsamvirket Nortura som en god medspiller.

– Nortura tilbyr en effektiv slaktelinje som kommer lokale kjøttforedlingsprodusenter til gode, sier hun.

Bøndenes egne bedrifter, som TINE og Nortura er viktige brikker i arbeidet med å øke salget av lokalmat. Foto: Lars Morten Rosmo

Samvirkene blir utfordret

Sundqvist mener de små ysteriene og slakteriene blir et viktig supplement til volumprodusentene og bidrar til mangfold og utfordrer til innovasjon.

– Samvirkene blir utfordret til å tenke nye varelinjer med lokalt preg og mer håndverk. Som for eksempel Vega-griser, sier hun.

Små og store utfyller hverandre

Matmerk-direktøren mener det ingen motsetning mellom volumproduksjon og lokalmatproduksjon.

– Samvirkene og lokalmatprodusentene er gjensidig avhengig av hverandre. Jeg heier på samspillet mellom store og små fordi de utfyller hverandre, sier direktøren.

Les mer: Ingen motsetning mellom volum og nisjeproduksjon