Samvirke

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 13.12.2017

Landbrukssamvirket skaper ringer i vannet i hele landet

Matindustrien skaper store verdier for landet, og tallene er imponerende, sier Helene Lillekvelland, fagsjef samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke.

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 13.12.2017

På Mat og Landbruk 2018 vil Norsk Landbrukssamvirke legge fram en analyse som viser det økonomiske fotavtrykket til store deler av landbrukssamvirkets matindustri.

TINE, Felleskjøpet Agri og Nortura la fram sine ringvirkningsanalyser tidligere i år. Rapporten som legges fram på Mat og Landbruk 2018 bygger videre på disse analysene.

– Vi vet derfor allerede litt om hva som kommer. Matindustrien skaper store verdier for landet, og tallene er imponerende, sier Helene Lillekvelland, fagsjef samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukssamvirkene skaper verdier og sysselsetting i hele landet

Rapporten utføres av Samfunnsøkonomisk Analyse. Foreløpige funn viser at landbrukssamvirkene bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.

– Samvirkenes særpreg er at avkastningen fra driften går tilbake til bøndene. Bønder finnes i hele Norge, og dermed bidrar landbrukssamvirkene til verdiskaping og skaper ringvirkninger i hele landet, fortsetter Lillekvelland.

Landbrukssamvirkene gir grobunn for mer enn bare matindustri

Ringvirkningsanalysen viser landbrukssamvirkene bidrar til mer enn bare den verdiskapingen og sysselsettingseffekten som skyldes sin egen drift.

Både bøndene og samvirkene skaper ringvirkninger der de er. Som ringer i vann, åpner mulighetene seg for annen drift i lokalsamfunnene. Det kan gi grobunn for en dagligvarebutikk, en barnehage eller en kafé. Alt dette bygger igjen opp lokalsamfunnet som et interessant bosted for flere.

Samvirkeformen er en del av det store bildet

Et samvirke er et foretak som styres demokratisk av sine medlemmer. Alle medlemmer eier bedriften likt, og har lik innflytelse i årsmøtet.

– At en tredjedel av norsk matindustri er organisert som samvirke, er et viktig bidrag til distriktene og norsk industri. Samvirkene eies av de norske bøndene i fellesskap, og det er bøndene som styrer over selskapene sammen. Landbrukssamvirkene kan ikke kjøpes opp av utenlandske investorer. De blir her, avslutter Lillekvelland.

Tallene får du vite mer om på Mat og Landbruk 16. januar 2018.

Se program og meld deg på Mat og Landbruk 2018 her.

Se video av Tines samfunnsregnskap