Samvirke

Oppdatert: 28.03.2019

Publisert: 26.03.2019

Løse tanker blir til produkter i Landbrukets Innovasjonscamp

Målet med Landbrukets Innovasjonscamp er å samle flinke folk fra landbrukssamvirkene og forskningsmiljøene for å finne nye løsninger for det norske landbruket. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 28.03.2019

Publisert: 26.03.2019

Landbrukssamvirkene har deltatt på Landbrukets Innovasjonscamp for å finne nye løsninger på morgendagens landbruk.

For tredje året på rad har Norsk Landbrukssamvirkene, sammen med Innovasjon Norge og Forskingsrådet, arrangert Landbrukets Innovasjonscamp.

– Målet er å samle flinke folk fra landbrukssamvirkene og forskningsmiljøene for å finne nye løsninger for det norske landbruket, sier fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Les mer: Landbrukets innovasjonscamp finner morgendagens løsninger

Landbrukssamvirkene er med!

Hvert år har landbrukssamvirkene Felleskjøpet og Nortura deltatt med sine forskere og innovasjonsfolk.

I 2017-versjonen deltok forsker ved NMBU Veterinærhøgskolen og Tine, Gunnar Dalen, og utviklingssjef i Felleskjøpet, Bjarne Holm.

– Jeg synes campen var inspirerende å være med på. I en travel hverdag kan det være utfordrende å sette av tid til både å tenke nytt og til å utfordre gamle og nye ideer. Derfor tror jeg kanskje den viktigste erfaringen fra campen er å ha gjennomført en innovasjonsprosess fra løse tanker til et konkret produkt, sier Dalen.

Mange gode ideer har blitt unnfanget gjennom tre år med Landbrukets Innovasjonscamp, som "Landbrukets Datasky" fra campen i 2017. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Holm sier seg enig og legger til at campen er en fin måte å bli kjent med likesinnede på.

– Jeg kom fra avlsmiljøet, men var ny i Felleskjøpet og hadde da jobbet utenlands i flere år.  Det var derfor en flott måte å få utvidet sitt nettverk på og bli kjent med landbruket på nytt, sier Holm.

Les mer: Landbrukets Innovasjonscamp skaper realistiske ideer av høy kvalitet

Var landbrukets Datasky starten på Mimiro?

Både Holm og Dalen arbeidet med en løsning de kalte Landbrukets Datasky på Innovasjonscampen i 2017.

– Norsk landbruk har en lang historie med å samle og å bruke data for å bedre produksjonen med tanke på dyrevelferd, klima og økonomi. Tanken bak Landbrukets Datasky var å modernisere de unike og historiske databasene landbruket sitter på, forklarer Dalen.

Kort tid etter innovasjonscampen i 2017 startet TINE og Felleskjøpet arbeidet med dataplattformen Mimiro.

– Med Landbrukets Datasky ble en idé unnfanget og i månedene etterpå begynte TINE og Felleskjøpet Agri å diskutere problemstillingen sammen. Både TINE og Felleskjøpet Agri var begge kommet et stykke på vei med egne planer men begge så at her er potensialet størst om vi tar grep sammen og lanserer en åpen løsning for norsk og etter hvert også et internasjonalt marked, sier Holm.