Samvirke

Oppdatert: 30.08.2017

Publisert: 29.08.2017

Matindustrien er Norges største fastlandsindustri

Samvirket Nortura sysselsetter alene 26 000 mennesker. Samlet sysselsetter det norske jordbruket over hundre tusen mennesker. Foto: Sigrun Farstad Gregori

Oppdatert: 30.08.2017

Publisert: 29.08.2017

Med en andel på hele 22 prosent av alle sysselsatte i industrien er norsk mat- og drikkeindustri Norges største fastlandsindustri.

Næringsmiddelkjeden i Norge er en av få komplette verdikjeder. Det betyr at maten skaper arbeidsplasser i mange ledd mellom jordet og bordet.

– Jordbruket gir store ringvirkninger i form av sysselsetting fordi arealgrunnlaget skaper produkter som er gjennom en lang rekke ledd før det havner på forbrukerens bord, sier daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug.

Arbeidsplasser fra Oslo til indre Hedmark

Det er mange flere enn bare bøndene som lever av verdiene i jorda. Mat- og drikkeindustrien er nå den største industrigrenen i Oslo. Bare ved TINEs anlegg på Kalbakken i Oslo jobber det 500 industriarbeidere.

I fylker som Hedmark og Oppland har landbruket en andel på hele 60 prosent av de ansatte i industrien.

– Næringsmiddelindustrien utgjør en stor andel av norsk industrisysselsetting. Den er langt større enn i for eksempel Sverige hvor næringa bare utgjør halvparten så stor andel, sier Smedshaug.

Norsk eierskap sikrer arbeidsplasser i Norge

At leddene i verdikjeden for mat- og drikke er eid av norske aktører er en viktig årsak til at den skaper mange arbeidsplasser i Norge.

– Det at norske bønder eier sin egen jord og skog i Norge betyr at vi sprer verdiene og eierskapet utover på mange hender. Hele verdikjeden for mat eies av norske aktører, det betyr at profitten blir liggende i landet og kan utnyttes til andre formål, sier Smedshaug.