Samvirke12.09.2017

Norge er eneste land som har lykkes med en offensiv bekjempelse av MRSA

Norge er det eneste landet i verden som en null-toleranselinje for MRSA og en nasjonal saneringstrategi. Foto: Gunnar Klingwall/Nortura

12.09.2017

Norge er det eneste landet i verden som har lykkes med en aggressiv strategi mot MRSA hos svin.

I en kartlegging av MRSA hos gris i alle EU-landene ble det påvist MRSA hos gris i 17 av 24 land. Funnene gjenspeiler et voksende problem på verdensbasis og en stor trussel for folkehelsa.

Les mer: Hva er egentlig MRSA?

Norge har lavest forekomst av resistente mikrober

Hanne-Merete Eriksen er avdelingsdirektør på avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging på Folkehelseinstituttet. I følge Eriksen er Norge blant de landene med lavest forekomst av resistente mikrober.

– Ved blodforgiftning som skyldes gule stafylokokker er andelen som skyldes meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i Norge fortsatt under én prosent, mens andelen er over 20 prosent i de fleste land i Europa, og ofte over 50 prosent i andre deler av verden, sier hun.

Eneste land i verden med saneringsstrategi

Årsakene til at vi har mye lavere forekomst av MRSA enn andre land er godt samspill mellom næring, myndigheter og fagfolk.

Dyktige bønder, friske dyr, godt samarbeid mellom forvaltning og næring, lav import av livdyr, gunstig geografi, modige styresmakter og utvikling av kunnskap har gjort oss til regjerende Europamestre på feltet.

Norge har også som eneste land i verden en null-toleranseline for MRSA og har vedtatt en saneringsstrategi for MRSA hos svin. Saneringstrategien er et samarbeid mellom folkehelse- og veterinære myndigheter, svinenæringen og Veterinærinstituttet.

MRSA smitter via kontaktsmitte. Det betyr at du ikke bare kan spankulere fritt inn i et grisefjøs i Norge.  For å hilse på norske griser må du ha sjekket deg for MRSA hos lege og du må bruke munnbind når du er inne i fjøset.

Les mer: Hvorfor er antibiotikaresistente bakterier så farlig?

Billig mat er dyrere enn du tror

Overforbruk av antibiotika er hovedårsaken til at bakteriene blir resistente. I dag går 80 prosent av all antibiotikaforbruk i verden til husdyr.

Å gi antibiotika til husdyr er en enkel og billig snarvei til å produsere mer mat.

– La oss være ærlige. Det kan lønne seg å ta snarveier i matproduksjonen, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein.

Direktøren mener bærekraftig matproduksjon må lønne seg.

– Spørsmålet som må stilles er om det er riktig at mat produsert med overdreven bruk av medisiner, dårlig dyrevelferd og stort klimaavtrykk skal selges billigere enn produkter som ikke har påført samfunnet merkostnader i form svekket helse både for klima, dyr og mennesker, sier Hedstein.