Bærekraft, Samvirke, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 01.11.2019

Norgesturné for klimavennlig presisjonslandbruk

Hvis alle norske bønder skal ha tilgang til teknologien som kommer, så må vi finne ut hvor det er god nok dekning, sier Jogeir Magnar Agjeld i Norsk Landbruksrådgiving. Foto: Aurora Hannisdal

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 01.11.2019

For å sikre at norske bønder skal kunne ta i bruk ny og klimavennlig teknologi, så skal Norsk Landbruksrådgiving kartlegge hvor det faktisk er signaldekning i Norge.

Fjell og daler gjør at det ikke er signaler over hele landet vårt som trengs for at utstyr til presisjonslandbruk skal fungere.

– Hvis alle norske bønder skal ha tilgang til teknologien som kommer, så må vi finne ut hvor det er god nok dekning. Bøndene må ha sikkerhet for at de får posisjonssignaler de trenger for å kunne kjøre så nøyaktig som er nødvendig, forklarer Jogeir Magnar Agjeld i Norsk Landbruksrådgiving.

Presisjonslandbruk er presist landbruk

Presisjonslandbruk er å sørge for at hver enkel plante blir behandlet så individuelt og optimalt som mulig. For eksempel å gjødsle akkurat på centimeteren der det trengs. Og like viktig, å ikke gjødsle der det ikke trengs.

Det betyr at de negative miljø- og klimaeffektene fra landbruket blir mindre, samtidig som bonden reduserer kostnader og sparer verdifull tid.

– Med presisjonslandbruk vil bøndene kunne redusere kjørebelastningen, bedre økonomien, redusere miljøutslippet, og sørge for at vi kan drive med et mer optimalt agronomisk landbruk, forklarer Agjeld.

Norges fjell og daler gjør signaldekningen dårlig

I Norge har vi har fjell og daler som gjør det vanskelig å nå fram med en del korreksjonssignaler som trengs til presisjonsutstyr i enkelte områder. Maskinene trenger nøyaktige signaler for å fungere.

– Derfor har vi behov for å finne ut hvor dekningen er god nok, hvor bøndene bør vente med å kjøpe inn utstyr til signalene er på plass og hvor vi må sette inn ekstra tiltak for å kunne utnytte teknologien som er på vei.

NLR har bygget en dekningsbil som skal kartlegge Norges signaler

Norsk Landbruksrådgiving har derfor bygget en bil nå skal kjøre rundt for å drive dekningskartlegging.

– I Norge har vi landbruk over absolutt hele landet, så bilen her skal vi kjøre i absolutt hele landet.

Et viktig poeng med Norgesturneen er at bøndene skal lære om og bli kjent med presisjonsutstyr. Mange opplever dette som skremmende teknologi.

– Vi har mange bønder som er flinke og som er i gang, men vi må senke terskelen og bøndene må få muligheten til å bli kjent med utstyret, tror Agjeld.

Jogeir Magnar Agjeld med dekningsbilen, Foto: Aurora Hannisdal

Bøndene skal bli godt kjent med mulighetene for å drive presisjonslandbruk

Derfor er det også skjermer som kan tas ut fra baksetet og henges på utsiden av dekningsbilen.

– Så kan bøndene se det i praksis, ta på det, trykke på det og bli kjent med systemet. Når våre rådgivere er med bilen ut så har dem en mulighet for å se de forskjellige systemene og bli kjent med teknologien, sier Agjeld.

Etter datainnsamlingen vil det innsamlede materialet gi tydeligere svar på hvor er det dekning og hvor det er for dårlig dekning.

– Vi skal gi råd om det er klart for å investere utstyr eller om de bør vente. Materialet kan også brukes opp mot styresmakter der det er for dårlig dekning, avslutter rådgiveren i Norsk landbruksrådgiving.

Se video av dekningsbilen: