Samvirke, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 19.10.2017

Norsk svineavl er høyteknologisk og hypermoderne

Norsvin begynte med CT-scan av griser i 2008. Foto: Norsvin

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 19.10.2017

3.000 griser sendes årlig gjennom CT-maskinen på Delta teststasjon i Stange. Resultatet har blitt det som kanskje er verdens beste gris.

– Vi begynte med CT-scan for å måle kjøttprosent og slakteutbytte på selve dyret for å øke presisjonen på avlsverdien, sier forskningsjef i Norsvin, Eli Grindflek.

Det betyr at det er mulig å se hvor mye bog, skinke og ribbe en gris består av før den er slaktet.

Siden 2008 har 25.000 råner blitt scannet og tatt bilder av.

– CT-scannigen førte både til større sikkerhet og at vi kunne øke vektleggingen av andre egenskaper i avlsmålet, slik som helse, robusthet og morsevne, sier hun.

Les mer: Norske samvirkebønder er grisegode på svineavl

Avansert bildeteknologi kartlegger grisene

CT-scan er en radiologisk undersøkelsesmetode hvor det tas snittbilder av kroppen.

Bildene blir behandlet digitalt for å kunne fremstille grisen tredimensjonalt. Norsvin var først ute med bruk av CT-scan i avlen for gris, og er et av få avlsselskap som bruker det på så mange dyr.

– Når en råne sendes gjennom scanneren, tas det 1 100 bilder med en avstand på litt over 1 millimeter mellom hvert bilde, sier Grindflek.

Ved å scanne grisene kan man «dissekere» grisen i levende live for å se hva den består av. Foto: Norsvin.

Tegner et kart av grisen

Forskere fra Animalia  og Norsvin har utarbeidet en metode som tegner et kart av grisen som viser hva som er fett, muskler og bein.

– Det vi egentlig gjør er å «dissekere» grisen i levende live. Det er viktig i framtida for mer presis seleksjon av kjøtt- og muskelsammensetting. Det gir mulighet til å sortere ulike råner til ulike marked, sier forskningssjefen.

I tillegg til å måle nøyaktige stykningsdeler på grisen kan forskerne også se på bein, lunger og andre indre organer for å se om grisen er frisk.

– Det forskes nå på om noen av disse detaljerte egenskapene kan ha en sammenheng med helse, holdbarhet og sykdomstoleranse, og om disse kan brukes for å avle for en enda mer robust gris, sier Grindflek.

Les mer: Den norske klimagrisen

Teknologi er viktig i moderne avl

Norsvin er anerkjent for å være gode på teknologiutvikling. Det moderne avlsprogrammet er avhengig av en rekke teknologier.

– I mange år har vi brukt ultralyd for å måle muskeldybde og fett på unggriser i felt og fôrstasjoner på teststasjonene for å måle hvor mye fôr som spises og vekten på dyret.

Å hele tiden benytte bedre og mer effektive metoder er en viktig del av det å oppdatere avlsprogrammet sitt, forteller Grindflek.

– I nyere tid har vi brukt teknologi for å se på fett-marmorering i muskelen for eksempel. Vi bruker også avansert teknologi som automatisk ser på sædkvaliteten til semin-rånene.

Les mer: Purka til Norsvin og Topigs Norsvin er sannsynligvis verdens beste gris

Se video