Samvirke

Oppdatert: 14.02.2020

Publisert: 11.12.2018

Eierstyring i samvirke

– Norske forbrukere skal være glade for at bøndene eier store deler av matindustrien

Oppdatert: 14.02.2020

Publisert: 11.12.2018

I Norge er det bøndene som eier og styrer en tredjedel av norsk matindustri. - Det skal norske forbrukere være glade for, sier direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Nesten 40 000 norske bønder er i dag medeier i en eller flere bedrifter innen norsk matindustri, som TINE, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Hoff og Nortura.

– Norske bønder har vist seg å være fremtidsrettede eiere som har styrt bedriftene sine etter bærekraftige prinsipper lenge før bærekraft ble et buzzord, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Les mer: Bærekraftig business: Er samvirke løsningen mange har ventet på?

Norske bønder kan ha forhindret en folkehelsekatastrofe

I følge en ny rapport bruker Norge minst antibiotika i Europa. Årsaken er at norske bønder ikke har brukt antibiotika som vekstfremmere eller for å forhindre sykdom blant husdyr.

– Gjennom sine samvirkeselskaper har norske bønder i stedet prioritert å avle frem friske dyr, og stått sammen om en nulltoleranse overfor en rekke dyresykdommer. Denne evnen til å tenke langsiktig kan ha forhindret en folkehelsekatastrofe, sier Hedstein.

I dag er antibiotikaresistente bakterier en stor kilde til bekymring internasjonalt. Bare i 2018 har de krevd 33 000 liv i EU.

– I Norge har vi ikke i nærheten av de samme problemene med antibiotikaresistente bakterier som i en rekke andre land. Det kan vi takke norske bønder for, sier Hedstein.

Les mer: Hva er egentlig antibiotikaresistens?

Gjennom sine samvirkeselskaper har norske bønder prioritert å avle frem friske dyr, fremfor å bruke antibiotika preventivt. Det har vist seg å være et klokt valg på lang sikt. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Landbrukssamvirkene gir bonden rom for langsiktighet

Norsk landbruk utmerker seg ikke bare på lite bruk av antibiotika. Vi bruker også lite sprøytemidler og har verdens strengeste lover på dyrevelferd.

– Det koster mer å produsere mat på denne måten, men som eiere av sin egen matindustri har norske bønder hatt muligheten til å velge løsninger som lønner seg på lang sikt, framfor å prioritere kortsiktig profitt, sier Hedstein.

Bondens bedrifter har gitt bonden trygghet for at varene blir solgt til en stabil og forutsigbar pris.

– Hadde den norske bonden hatt kniven på strupen er det ikke sikkert at de hadde valgt annerledes enn sine kollegaer i andre land, sier direktøren.

Les mer: Er samvirke nøkkelen til bærekraftig landbruk?

Bønder har alltid levd etter bærekraftsprinsippet

Eierstyring med bønder i styrerommet fører til en betydelig grad av langsiktighet og forutsigbarhet for industrien, mener direktøren.

– Det er ganske åpenbart. Bøndene har et generasjonsperspektiv på sin egen gård og følgelig det samme perspektivet for industrien, som de selv er eier av og som har stor betydning for deres egen produksjon, sier han.

Les mer: Samvirkeforetak er mer bærekraftige enn bedrifter eid av investorer

Kortsiktige interesser bør ikke styre utviklingen i norsk matindustri

Direktøren mener vi bør huske på at landbrukssamvirkene er i dag den viktigste motvekten til dagligvarekjedene.

– Jeg tror forbrukere skal være glad at det ikke er butikkene ut fra mer kortsiktig interesser som styrer all utvikling av norsk matproduksjon. Det finnes ikke noe mer langsiktig enn matproduksjon, og bønder som er klar over dette er akkurat det en stadig mer ustabil verden trenger, avslutter Hedstein.

Hør podcast med Anne Skuterud