Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 14.08.2019

Norske griser skal bli 100 prosent fri for sykdom

Norge har en veldig høy helsestandard på gris, men den har potensiale til å bli enda bedre. Foto: Nortura

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 14.08.2019

Norsk svinenæring har store ambisjoner om at alle besetninger i Norge skal bli sykdomsfrie. - Norge er det eneste land i verden som kan lykkes fordi utgangspunktet er så bra, sier direktør i avlselskapet Norsvin, Olav Eik-Nes.

Alle griser har noen bakterier og virus naturlig i seg som kan påvirke helsa til grisen.

– Når en gris er småsyk og har bakterier i seg så er det en bremsekloss for både fôr, tilvekst, reproduksjon og god dyrevelferd. Vi jobber for at alle griser i Norge skal være hundre prosent sykdomsfrie, sier Eik Nes.

På fagspråket kalles dette for «spesifikk patogen frihet» eller «SPF».

Direktøren understreker at vi i Norge har en veldig høy helsestandard på gris, men at den har potensiale til å bli enda bedre.

Les mer: Norsvin har store ambisjoner for norsk svineproduksjon

Bærekraft koster, men det er verdt prisen

Tiltakene for å nå 100 prosent sykdomsfrie besetninger har en prislapp på 780 millioner kroner over en tiårsperiode.

Svinenæringa tar 75 prosent av kostnaden selv og inviterer staten med til å dekke de resterende kostnadene.

– Det er svært få tiltak som vil gi større effekt på økt bærekraft som klimatiltak og bedre dyrevelferd. Dessverre har ikke staten vist vilje til å bli med på denne «dugnaden». Håper at de etter hvert ser denne store muligheten, sier Eik-Nes.

Les mer: Internasjonal suksess finansierer utvikling av en bedre norsk gris

Norsk svineærninger har store ambisjoner om at norske griser skal bli 100 prosent fri for sykdom, Norge er det eneste land i verden som kan lykkes fordi utgangspunktet er så bra. Foto: Norsvin

Norge som en grønn lunge i svineprodusjon

Direktøren tror denne investeringen vil sette Norge på verdenskartet som den grønne lunge i utviklingen av en bærekraftig svinegenetikk og svineproduksjon.

– Denne investeringen vil blant annet bidra til at norske myndigheter og norske svineprodusenter tar en ledende rolle i utvikling av norsk svinehelse med den betydning det vil ha for økt bærekraft nasjonalt og globalt.

Norge har et godt utgangspunkt på grunn av god dyrehelse og spredt produksjon.

– Dette vil bli lagt stort merke til internasjonalt og løfte klimagevinsten på et nivå som ingen andre land har mulighet til, sier Eik-Nes.

Svinenæringens dilemma


Norske bønder har valgt en restriktiv holdning til smittebeskyttelse. Noen har vært kritiske til at det ikke bare er å gå inn i norske grisebinger uten å måtte testes for MRSA og andre svinesykdommer.

Testing for MRSA er kun for å beskytte den norske befolkningen for spredning av antibiotikaresistente bakterier.

– Vi må beskytte oss for å hindre smitte inn i den norske svinepopulasjonen, for sykdommer vil føre til tap i dyrevelferd og økonomi, men vi vil heller ikke lukke fjøset og næringa vår. Vi kan av og til bli kritisert for nettopp det, men vi må ta et ansvar og derfor er vi strenge på det, avslutter Eik-Nes.