Samvirke16.02.2017

I Nortura er det bøndene som bestemmer

Inger Lise Rettedal er styremedlem i Nortura. Hun mener det er en styrke for Nortura at eierne styrer sin eget selskap. Foto: Harald Pettersen

16.02.2017

I samvirkebedriftene er det eierne som bestemmer. Styremedlem Inger Lise Aarrestad Rettedal i Nortura oppfordrer flere til å stille til valg.

Inger Lise Aarrestad Rettedal kom inn i landbruket for fullt da hun og ektemannen overtok hans familiegård Utstein gard i 2012. I 2014 ble hun valgt inn i Norturas konsernstyre, og sitter nå i sin andre toårsperiode.

– Nortura ivaretar interesser for over 18 300 selvstendig næringsdrivende, og vi har et viktig samfunnsoppdrag med å skaffe mat til folk. Det er klart jeg har lyst til å være med å påvirke der.

Samvirkene i landbruket er eiersstyrt helt opp til konsernstyrene. Rettedal mener det skaper både lojalitet og tilhørighet i organisasjonen.

 

- Alle kan bli hørt og får mulighet til å si det de mener. Det gir rom for aktiv brukermedvirkning. Så blir også eiervalgte representanter valgt til konsernstyre og andre organer etter demokratiske prinsipper. Og i årsmøtet må man stå til rette for de valg man tar.

Inger Lise Rettedal

Hun mener handelsstandens store makt er et godt argument for samvirke som modell for norske bønder. Samvirket sikrer konkurransekraft der enkeltprodusenter har sterke motkrefter.

– Samvirket vårt består av private produsenter som har slått seg sammen for å danne markedsmakt og konkurransekraft. Vi møter en veldig sterk handelsstand, som sitter med stor makt i den verdikjeden vi opererer i.

Styreverv er krevende og utfordrende

Rettedal har en allsidig bakgrunn fra store konserner som Aker Solutions og Statoil, og hun har vært politiker på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Hun betegner styrevervet i Nortura som både krevende og spennende.

– Det er et krevende styreverv, og jeg liker utfordringer. Det er mangfoldig, og jeg lærer mye nytt. Samtidig får jeg benyttet den kompetansen og erfaringen jeg har, ikke minst fra andre bransjer, som jeg håper bringer nytte til virksomheten.

–  Så er det ting jeg mener Nortura kan styrke seg på, og det vil jeg være med å bidra til. Dersom en får til endringer der, så har det stor innvirkning på hverdagen til folk, både bønder og andre.

Styrevervet gir også en unik mulighet til å besøke både bønder og medarbeidere rundt omkring i landet.

– Det gir meg en enestående mulighet til å besøke mange dedikerte og dyktige bønder rundt omkring i landet, og ikke minst se det håndverket og den lidenskapen som våre ansatte har for slakting, skjæring, foredling og håndtering av plussprodukter rundt på våre fabrikker og produksjonslokaler.

Still til valg og ta en aktiv del i ditt eget liv

Rettedal er ikke i tvil om at flere burde stille til valg. Både faggrupper og styrene trenger engasjerte eiere som vil ta i et tak.

– Absolutt. Det handler om å ta aktivt del i ditt eget liv, og påvirke en virksomhet man selv er eier av. Meld din interesse til valgkomiteene og vær flink til å heie andre fram. I enhver sammenheng er det viktig å være med å bidra og påvirke positivt der det er muligheter for det, og slik utgjøre en forskjell, sier hun.