Samvirke04.07.2017

Ny teknologi gjør samvirke til et viktig konkurransefortrinn

Ny teknologi gjør samvirke til en viktig konkurransefordel

Delingskulturen i samvirkene kan bli en stor fordel når store datasett blir viktigere fremover. Foto: iStock

04.07.2017

Norske bønder har en lang tradisjon med å dele data med hverandre. Delingskultur kan bli en av norsk landbruks fremste konkurransefortrinn i fremtiden.

Norsk landbruk har data andre land misunner oss

Norges fremste konkurransefortrinn er sunne, friske og antibiotikafrie dyr. En av årsakene til det er det verdensledende avlsarbeidet til de norske samvirkeselskapene Norsvin, Geno, Tyr og Norsk Sau og Geit.

– Omfattende avlsprogrammer og helsekort har gjort at norsk jordbruk sitter på data som er enestående i internasjonal sammenheng. Norsk jordbruk har gode forutsetninger for å utnytte store data som møysommelig har blitt samlet inn gjennom mange tiår, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Les mer: 9300 storfebønder står bak verdens beste ku

Big data og kunstig intelligens kan gjøre norsk avl enda bedre

Evnen til å lagre og analysere store datamengder er i rivende utvikling. Kunstig intelligens gjør det mulig å finne sammenhenger i enorme datamengder som tidligere har vært vanskelig og ikke minst særdeles vanskelig å finne.

Selskapet bak maskinen IBM Watson har blant annet vist at det er mulig å løse kreftgåter ved å gjennomgå enorme datamengder hyperraskt og ut fra det beregne sannsynlighet for hvilken type kreft pasienten har.

– Skal vi fortsette å ligge i forkant må vi utnytte mulighetene i moderne datainnsamling, sier administrerende direktør i Geno, Sverre Bjørnstad.

I avlsarbeidet selekteres det for enhver egenskap det finnes gode data på og det er genetisk variasjon for egenskap i populasjonen.

– Jo mer presise dataene er, desto høyere arvbarhet. Derfor gir Big Data store muligheter til å forbedre avlsarbeidet og øke den avlsmessige framgangen, sier han.

Les mer: 5 trender som vil påvirke fremtiden til norsk landbruk

Microsoft kan overvåke kua di hele døgnet

Google, Facebook og Microsoft er eksempler på selskaper som har gjort store penger på å håndtere store datamengder.

Sensorer har blitt billige, og det er nå mulig å måle løpende det meste som planter og dyr foretar seg. Teknologiselskapet Microsoft har utviklet produkter som Conncected Cows som overvåker kua 24 timer i døgnet og gir beskjed om noe er galt.

Dyrs fôropptak og bevegelsesmønster vil bli kartlagt bedre enn tidligere, og disse dataene vil være til stor hjelp i avlsarbeidet.

Utviklingen fra å anslå hvor langt vi har gått, til skrittellere, pulsklokker og FitBit med multisport-modus viser at teknologien har åpnet opp for registrering av både nyttige og unyttig biologiske data.

– For avlsorganisasjonene skaper dette et betydelig mulighetsrom, sier Bjørnstad.

Les mer: 5 teknologier som vil dramatisk endre norsk landbruk

Samvirkemodellen gjør det trygt å dele data

Bjørnstad trekker frem at norsk landbruk har gode muligheter for suksess med moderne datainnsamling fordi vi har gode tradisjoner på å dele data med hverandre fra før. Han trekker frem samvirke som en god modell også i fremtiden.

–  Samvirke er en meget god modell for storfeavl i populasjonsavlen er samvirket sin innsamling- og delingskultur av data svært viktig, sier Bjørnstad.

Den enkelte bonde bidrar med sine data og gjennom felleskapet produseres økt avlsframgang og medlemsnytte.

–  Målet er ikke avkastning på kapitalen, men avkastning over tid i avlsmessig fremgang. Innsamling av store datamengder krever at en har en kultur der den helhetlige framgangen er nøkkelen og der en stoler på at det er «teamet» som sammen skaper resultater, sier han.

Les mer: Norge er verdensledende på avl på grunn av samvirke

Meld deg på nyhetsbrev om landbruk og teknologi

Få nyheter om landbruk, teknologi og innovasjon direkte i din innboks ved å melde deg på nyhetsbrevet Landbruk + Tech:

Nyhetsbrev Landbruk + Tech