Samvirke

Publisert: 07.01.2020

– Nye bruksområder for ressurser på avveie er viktig for bærekraftig matproduksjon

Publisert: 07.01.2020

God ressursutnyttelse er en forutsetning for bærekraftig matproduksjon. – Med nye innovasjoner kan vi lykkes med sirkulærøkonomi i praksis og slik utvikle et enda mer bærekraftig landbruk, sier Åge Klepp, fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke.

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte alle ressurser mest mulig effektivt. Der enkelte ressurser tradisjonelt har blitt regnet som avfall, vil disse ressursene i en sirkulær økonomi kunne brukes på nytt i en eller annen form.

Å utnytte ressursene som i dag er å betrakte som «på avveie» har derfor stor betydning i en bærekraftig matproduksjon.

– For å nå klimamålene vi har forpliktet oss til og samtidig øke verdiskapingen, må alle ressursene norsk landbruk rår over utnyttes optimalt. Når målet er å utvikle et stadig mer bærekraftig norsk landbruk, er det mye å hente på å tenke sirkulært, sier fagsjef for innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Sirkulært landbruk er fremtiden

Når Norsk Landbrukssamvirkes årskonferanse Mat og Landbruk 2020 går av stabelen 14. januar er temaet ‘Bærekraftig mat på norsk – 10 sesonger til 2030’.

Les også: Bærekraftig mat på norsk – 10 sesonger til 2030

På programmet står blant annet Landbrukets innovasjonscamp, hvor deltakerne skal finne nye bruksområder for ressurser som i dag er på avveie, og slik bidra til bærekraftig utvikling.

– Et enda mer sirkulært landbruk er definitivt fremtiden. Deltakerne skal utvikle ideer for hvordan sidestrømmer og ressurser som i dag er på avveie i norsk matproduksjon skal bli til nye og verdifulle innovative løsninger, produkter eller tjenester, forklarer Klepp.

Lytt på Landbruk på øret om om årets Landbrukets innovasjonscamp:

Råstoff i verdensklasse må brukes

Årlig produserer norsk landbruk 415 000 tonn med restråstoff etter matproduksjonen.

Fagsjefen har tro på at det norske landbruket har mye å hente på å finne nye bruksområder for disse ressursene.

– Med vår unikt gode dyre- og plantehelse er dette råstoff i verdensklasse som vi i dag ikke utnytter. Om vi lykkes med å finne innovative løsninger og nye bruksområder kan det bety store muligheter for økt verdiskaping, sier Klepp.

Han viser blant annet til det store potensialet for å utvikle helseprodukter med utgangspunkt i norsk biomasse.

Les også: Kyllingbein kan bli en del av et milliardmarked 

Innovasjonscamp skal finne morgendagens løsninger

Landbrukets innovasjonscamp arrangeres for fjerde gang, med Norsk LandbrukssamvirkeInnovasjon NorgeNorges forskningsråd og NCE Heidner Biocluster på arrangørlaget.

Campen er en samling over totalt fire dager der mennesker med ulik fagbakgrunn kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på et problem.

– Vi ser at campen inspirerer til innovasjon og det er det vi prøver å oppnå. Vi kan ikke redde verden på fire dager, men vi kan komme nærmere gode løsninger, sier Klepp.

Cirka 30 mennesker med ulik fagbakgrunn jobber sammen i landbrukets innovasjonscamp. Campen er en samling over totalt fire dager der mennesker med ulik fagbakgrunn kommer sammen for å finne en eller flere løsninger på et problem. Foto: Julie Lunde Lillesæther / Differ Media

Innovasjon Norge er glad for å være med på laget

– Når en tenker på de globale utfordringene vi har i dag med økt befolkning og et klima som truer med tørke og regn, så trenger vi å utnytte ressursene optimalt.  Vi har en stor oppgave og for å nå de politiske målene om matsikkerhet og mattrygghet må vi tenke optimalisering av ressursene, sier Marit Valseth, rådgiver i avdelingen for biobaserte næringer i Innovasjon. Norge.

Valseth tror den sirkulære delen også kan ha stor verdi for produsentenes lommebok

-Det er stort potensiale som ligger her i disse «sidestrømmene». Ved å oppgradere verdien av de med de ulike komponentene av «sidestrømmene», så  tror jeg vi kan se en fremtid hvor nettopp det kan bety like mye for lommeboken til produsentene som hovedproduktet, sier Valseth

Campens ideer kan gjøre norsk landbruk mer bærekraftig

Campdeltakerne jobber parallelt med konferansen Mat og Landbruk 2020. Underveis i konferanseprogrammet vil de ulike gruppene pitche sine ideer for publikum i salen, før juryen velger ut og presenterer årets vinnere.

Klepp har tro på at årets ideer kan bidra til å gjøre norsk landbruk enda mer bærekraftig.

– Landbruket er gode på å forvalte ressursene sine. Likevel kan enda bedre utnyttelse bidra til reduserte klimagassutslipp, ivaretakelse av naturmangfold og økt verdiskaping. Slik kan ideene fra Landbrukets innovasjonscamp bidra til å utvikle norsk landbruk i en mer bærekraftig retning, sier Klepp.

Vil du få med deg ideene fra Landbrukets innovasjonscamp 2020? Meld deg på Mat og Landbruk 2020