Samvirke

Oppdatert: 22.05.2019

Publisert: 20.05.2019

«Ostestøv» blir til pizza- og burgerost

Ost som tidligere ble kastet blir nå til pizza- og burgerost ved hjelp av ny teknologi. Foto: iStock

Oppdatert: 22.05.2019

Publisert: 20.05.2019

TINEs prosjekt «Osteveien» gjør at overflødig ost som før ble kastet nå blir til ost på pizza og burger. - Ostestøvet er et ypperlig råstoff til pizzatopping og burgerost, sier Gunnhild Flaten, forbedringssjef ved TINE Meieriet Tretten.

Rester av ost som blir igjen etter osteproduksjon kalles «ostestøv» på fagspråket, og er nå blitt en viktig ressurs for TINE-meieriet på Tretten.

– Ostestøv gikk før til fôr eller det ble kastet i restavfall, sier Flaten.

Nå samler meieriet på Tretten opp ostestøv for å lage nye produkter som pizza- og burgerost.

– Ostestøvet er umodnet råstoff som har liten smak.  Ostestøvet er med på å gi konsistens, og trådtrekkende egenskaper til pizzatoppingen, sier forbedringssjefen.

Bedre utnyttelse av hele råvaren

Prosjektet «Osteveien» ble gjennomført som et forprosjekt i 2013 for å få fram økonomiske potensialer som lå i bedre utnytting av varer med produksjonsfeil i osteproduksjonen.

– Prosjektet ble avgrenset til bruk av ostestøv fra myseseparering og ferskost og annen råvare med produksjonsfeil, for eksempel avkapp, sier Flaten.

Gjennom prosjektet "Osteveien" har TINE lyktes i å redusere svinn, og i å få fram det økonomiske potensialet i bedre utnyttelse av avviksvare. Foto: Katrine Lunke/APELAND

Billige råvarer ble etterspurt

Enkelte industri og storhusholdningskunder etterspurte også billigere råvarer.

– Det ble kjørt parallelt egne prosjekt for utvikling av lavprisost og toppinger til storhusholdning, sier hun.

Ved produksjon av hvitost blir det i ysteprosessen tappet myse fra både ystekar, og under for- og etterpressing av osten. Det er en helt nødvendig prosess for å oppnå ønsket slutt-pH i osten.

– Sammen med mysen vil det alltid følge med noe ostestøv som er små ostekorn eller partikler med ostemasse som ikke har blitt innesluttet i nettverket til ostemassen. Betegnelsen ostestøv benyttes på den mengden ostemasse som fanges opp i mysebehandlingsanlegget på meieriet, forklarer Flaten.

Meieriet har brukt mer og mer ostestøv

TINE Tretten er eneste meieri i TINE som lager smelteostprodukter.

– Smelteostens fordeler er at man har en alternativ utnyttelse av ikke salgbar hvitost og den kan smaksettes med et vidt spekter med smaker. Dessuten har produktene god holdbarhet, sier Flaten.

TINE-meieriet på Tretten har benyttet mer og mer ostestøv i produksjonen. I 2015 brukte de 16 tonn, i 2018 økte produksjonen til 97 tonn og hittil i år har de brukt 37 tonn.

– Til sammen har vi benyttet 284 tonn ostestøv som tidligere gikk til dyrefôr!  Ved TINE Meieriet Tretten kunne vi ha benyttet mer av dette ostestøvet hvis vi hadde hatt økt tilgang til det, avslutter forbedringssjefen.