Samvirke

Publisert: 03.12.2019

Samvirke gir trygghet for unge bønder i oppstartsfasen

Publisert: 03.12.2019

Å produsere mat innebærer mange krevende beslutninger uansett alder, men som ung bonde kan det være ekstra utfordrende. – Når du står overfor store valg gir det økt trygghet å kunne å dra nytte av kompetansen i samvirkebedriftene, sier Ragnhild Duserud (28)

Ragnhild Duserud var bare 23 år gammel da hun i 2014 tok over drifta av familiens gård i Eidsberg.

Selv om Ragnhild var involvert i gårdsdrifta allerede fra ung alder beskriver hun mange krevende beslutninger å ta stilling til i de første årene som bonde.

– Som relativt ung gårdbruker mangler jeg erfaring på en del områder. Det er skummelt å så kornet og vite at det jeg kan tape veldig mye penger om jeg gjør noe feil. Du får bare én sjanse, sier hun.

Les mer: Samvirkene kurser rådgivere i psykisk helse

Rådgivere fra samvirkene bidrar når viktige valg skal tas

Selv om Ragnhild bærer ansvaret selv har hun valgt å involvere flere i drifta. Rådgivere fra blant andre Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Felleskjøpet Agri, Viken Skog og Gjensidige bidrar med kompetanse og råd når viktige valg skal tas.

– Jeg har kontakt med eksterne ressurspersoner jevnlig. Jeg har ikke hogd tømmer mange ganger før eller satt opp mange gjødselplaner. Derfor er jeg avhengig av å kunne spørre folk, sier Duserud.

Hør Landbruk.no på øret om psykisk helse hos yngre bønder:

Dagens landbruk krever at man er oppdatert på flere ulike fagfelt

Ragnhild leverer rundt 400 tonn korn årlig, og har i tillegg 600 dekar skog å skjøtte. Det innebærer at hun må holde seg oppdatert på utviklingen innen flere ulike fagfelt til enhver tid.

– Jeg tror at man må velge seg ut noen områder å fordype seg i. Ta for eksempel maskiner hvor utviklinga er kjemperask med stadig mer elektronikk. Om jeg hadde tatt en utdanning på dette for fem år siden ville kunnskapen vært utdatert om kanskje ti år, forklarer hun.

– Har blitt mer bevisst på at jeg må drive på min måte

Ragnhilds far var veldig maskinkyndig og gjorde mye av arbeidet på gårdens maskiner selv.

– Det har jeg hverken kompetanse til eller interesse av. Derfor har jeg etter overtakelsen blitt mer bevisst på at jeg må drive på min måte, sier Ragnhild.

For å lette egen arbeidshverdag ønsket hun derfor å gjøre flere investeringer, som å kjøpe ny tresker og bygge større kornlager.

– Dette er store investeringer som var vanskelige å ta stilling til. Derfor hyret jeg inn en økonomirådgiver fra NLR som så på tallene mine og lagde driftsplan med meg.  Når du står overfor store valg er det nyttig å få innspill fra en rådgiver som ser sammenhengene, sier hun.

Som ung bonde står du overfor mange nye utfordringer. Da er det godt å ha stødig rådgiver. Foto: iStock

Unge bønder må være forberedt på endringer

Ragnhild er tydelig på at hun er klar for å stå i bondeyrket i mange år framover.

– Jeg hadde ikke satset så mye penger og brukt så mye energi på å drive med dette om jeg ikke var fullt motivert for det, sier hun.

Samtidig har hun forberedt seg for å kunne være åpen for endringer.

– Hvis jeg en dag finner ut at jeg ikke vil være bonde lenger, så vet jeg at jeg har mulighet til å selge uten å gå personlig konkurs, sier hun.

Den unge bonden har også brukt tid på forsikring med Gjensidige og hun er trygg på å kunne leie inn folk hvis noe skjer

– Man kan aldri vite sikkert hva framtida bringer, men jeg ser på framtida som forholdsvis trygg og forutsigbar, avslutter Ragnhild.