Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 23.05.2018

Samvirke gjør 44 000 bønder til industrieiere

Samvirkebedrifter kjennetegnes ved at alle som kan dra nytte av bedriften kan bli medeier. Produserer du kjøtt, kan du levere det til Nortura. Foto: Nortura/Øyvind Haug

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 23.05.2018

Nesten alle norske bønder er medeier i en eller flere samvirkebedrifter. Det gjør norske bønder til bedriftseiere og industriinvestorer.

En av verdens største utfordringer er økende ulikhet. Avstanden mellom fattig og rike øker, både mellom innbyggere og mellom land.

– Økt maktkonsentrasjon er baksiden av medaljen med kapitalbasert økonomi og globalisering, sier seniorrådgiver i Norsk Landbrukssamvirke, Eugen Tømte.

Tømte mener samvirkebedrifter kan bli en motvekt mot den økende maktkonsentrasjonen.

Alle kan bli medeier i en samvirkebedrift

Samvirkebedrifter kjennetegnes ved at alle som kan dra nytte av bedriften kan bli medeier.

– Produserer du melk kan du bli medeier av Tine fordi du har nytte av å selge og foredle melka di. Driver du landbruk kan du bli medeier i Felleskjøpet fordi du har nytte av få tilgang til gjødsel og traktor, forklarer Tømte.

Er du norsk melkebonde kan du bli medeier av Tine fordi du har nytte av å selge og foredle melka di. Foto: Bo Mathisen

Inntektene fra landbrukssamvirkene går til bønder over hele landet

Samvirkebedrifter har ofte mange medeiere fordi mange deler det samme behovet.

10 000 melkebønder er medeier i Tine. 44 000 bønder er medeier i Felleskjøpet.

– Inntektene fra landbrukssamvirkene går hverken til investorer eller utenlandske aksjonærer, men tilbake til bønder over hele landet, sier rådgiveren.

Samvirke er fordeling i praksis

Ved at bøndene eier bedrifter sammen gjør 44 000 norske bønder til bedriftseiere og industriinvestorer.

– Alternativet hadde vært at eierskapet og verdiskapingen av norsk matproduksjon ble konsentrert på noen få hender, sier Tømte.

Stor betydning for næring og bosetting i distriktene

Verdiskapingen som foregår i landbrukssamvirkene har stor betydning for næringsgrunnlag og bosetting ute i distriktene.

I en ringvirkningsanalyse gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse kommer det frem at landbrukssamvirkene indirekte sysselsetter over 55 000 mennesker over hele landet.

– Slik bidrar bøndenes bedrifter til lokal verdiskaping, noe som er viktig for å opprettholde levende distrikter og norsk matproduksjon, forklarer Tømte.

Samvirkebedrifter er lokalt forankret

Også FN har konkludert med at samvirkebedrifter kan bidra en mer rettferdig fordeling av verdier.

– Samvirke driver økonomisk virksomhet på lik linje med blant annet aksjeselskaper. Men, samvirkebedrifter er lokalt forankret hos sine medeiere og fordeler dermed verdiskapingen tilbake til dem, avslutter Tømte.