Samvirke

Oppdatert: 23.05.2018

Publisert: 23.11.2017

Samvirke erlik nytte

Samvirkebedrifter skal være til nytte for medeierne sine

Oppdatert: 23.05.2018

Publisert: 23.11.2017

- Ingen har blitt rike, men mange har spart penger, sa Arne Lindelien, direktør i Bilkollektivet SA da de mottok prisen for Årets Samvirke 2017.

En samvirkebedrift handler om mer enn bare profitt. Det handler om å være til nytte for medeierne sine.

– Et samvirke har som mål å dekke et behov som medlemmene har, sier fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

Behovet kan være en barnehageplass, forsikring, et meieri eller bil – innimellom.

Eie sammen er smartere enn å leie hver for seg

Det er dyrt å gå til innkjøp av en bil. I tillegg kommer utgifter som årsavgift, parkering, forsikring og servicekostnader.

Mange som bor i storbyer bruker sjeldent bil, men synes det er kjekt å ha tilgang på en når man skal gjøre store innkjøp eller ta seg en helgetur.

Framfor å leie bil, har derfor flere gått sammen om å eie bil sammen. Det er dette som er Bilkollektivet.

– Når man eier bil i felleskap, kan man utnytte bilen på en bedre måte. Medlemmene i Bilkollektivet har tilgang på bil når de trenger det, og kan dele på kostnadene ved å eie bil, sier Lillekvelland.

Hvorfor leie når man kan eie sammen med andre? Foto: Bilkollektivet.

Bilkollektivet ble Årets Samvirkeforetak 2017

I 2017 ble Bilkollektivet kåret til Årets Samvirkeforetak.

Juryen viste i sin begrunnelse at Bilkollektivet SA er et godt eksempel på en samvirkebedrift som har tatt medlemsnytten på alvor.

– Bilkollektivet setter tydelig samvirkets mål om medlemsnytte i fokus, og at interessen og engasjementet blant medlemmene er stor, også når det gjelder deltakelse i de styrende organer, sier Gro Tvedt Andersen, jurymedlem for samvirkeprisen.

Bilsamvirke har lært fra landbrukssamvirke

Bilkollektivet sier de har lært mye av landbrukssamvirkene når det gjelder å involvere medlemmene i bedriftens virksomhet.

–  Vi har alltid oppfattet medlemmenes eierforhold til konseptet som vårt aller viktigste ressurs. Dette opplever vi daglig i samspillet mellom brukerne og de ansatte, at vi arbeider på lag for å lykkes, forteller Arne Lindelien fra Bilkollektivet.

Felleskjøpet Agri får bedre innkjøpsavtaler fordi man er mange. Det betyr at at man får rimeligere pris på blant annet traktor. Foto: Felleskjøpet

Utbytte av et samvirke går ikke til kortsiktige investorer

Noen samvirkebedrifter gir utbytte til medeierne sine, men størrelsen på utbyttet er ikke basert på antall aksjer man har kjøpt.

Avkastingen kommer heller som følge av medlemmenes deltakelse i samvirkeforetaket. Det kan eksempelvis være hvor mye melk en bonde har levert til TINE eller hvor mye en kunde har handlet på Coop.

– Flere samvirker, slik som Bilkollektivet, velger å la overskuddet gå inn i driften av virksomheten heller enn å gi direkte utbytte til medlemmene. Det er dette Lindelien sikter til når han sier at ingen har blitt rike, men mange har spart penger, sier Lillekvelland.

Uansett type samvirke er kjernen at nytte for medeierne står i sentrum, og ikke kortsiktig profitt.

Samvirkeorganisering blir stadig mer populært

Stadig flere finner ut at samvirke er en god måte å organisere driften sin på, og i Norge er det nå registrert 17 000 samvirkeforetak. Til sammen har disse 2,7 millioner medlemmer.

Kanskje skyldes dette mer usikre økonomiske tider?

– Samvirkemodellen legger godt til rette for langsiktighet. Vi slipper å jage fortjeneste på vegne av eierne, og vår nøkternhet gir oss slitestyrke i vanskeligere tider, sier Lindelien.

Medlemmene i samvirke er også eiere

Alle medeierne i et samvirkeforetak har stemmerett i årsmøtet. Hvert medlem har én stemme.

Dette skiller seg også fra aksjeselskap, hvor det er antall aksjer som bestemmer hvor mye din stemme teller.

– Dette betyr at det er brukerne selv som bestemmer hvilken utvikling selskapet skal ha, og at alle kan bli hørt. På denne måten sikrer man at medlemsnytten blir den viktigste ledesnoren i driften, avslutter Lillekvelland.