Samvirke

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 21.09.2018

Samvirke lønner seg i krisetider

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 21.09.2018

Mange bønder har lidt store økonomiske tap etter sommerens ekstremtørke. Bondens bedrifter har tatt grep og viser hvorfor samvirke lønner seg i krisetider.

Sommerens ekstremvær har gitt mange bønder avlinger langt under normalen. Resultatet er stor fôrmangel og mange har allerede måtte sende dyr til slakt.

Forskere sier det er grunn til å forvente at kriser forårsaket av ekstremvær vil komme oftere i fremtiden.

– Derfor er det viktig at landbruksnæringen evner å takle kriser. I sommer har de vist at de både vil og kan, sier fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke, Julie Nåvik Hval.

Samvirker er «hands on»

Nesten alle bønder er medeier i ett eller flere landbrukssamvirker. De mest kjente er TINE, Nortura og Felleskjøpet, men det finnes mange flere.

Landbrukssamvirkene eies av bøndene selv. Det er også bøndene som sitter i styret i samvirkeselskapene.

– Det betyr at når kriser oppstår kan de raskt iverksette tiltak fordi de selv har best kunnskap om bøndenes behov. Dermed er det også lettere å prioritere tiltakene som gir mest igjen, sier Nåvik Hval.

Samvirke har vært gull verdt

Birte Usland er melkebonde i Marnardal i Vest-Agder, og er en av 9000 medeiere i TINE.

Hun er én av mange melkebønder som har blitt rammet av ekstremtørken denne sommeren.

– Samvirke har vært en viktig samarbeidspartner for meg. All jobben som er gjort i sommer har vært gull verdt for oss som har stått i det hver dag, sier hun.

Sommerens ekstremtørke har ført til stor fôrmangel, og mange bønder har allerede måtte sende dyr til slakt. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen/ Visualdays

Tiltak for bøndene kom raskt

Allerede midt i sommerferien begynte landbrukssamvirkene, både sammen og hver for seg, å kartlegge situasjonen og iverksette tiltak for bøndene.

Landbrukssamvirkene har tilbudt ekstra rådgivning til bønder som trenger hjelp for å håndtere tørken.

Felleskjøpet Agri har laget en egen nettportal for halmformidling og innført en garanti slik at produsenten skal være sikker på at han eller hun får solgt halmen sin.

Samvirker har en god historie for å klare seg

Det er ikke første gang samvirke viser seg frem som en robust forretningsmodell i krisetider, minner Nåvik Hval om.

– Under finanskrisen for 10 år siden var det noen banker som kom mer helskinnet gjennom krisen enn andre, og som ikke trengte krisepakker. Mange av disse var samvirkebanker, sier hun.

Innfører gunstige lånebetingelser for tørkerammede bønder

Landkreditt er en av Norges få samvirkebanker, eid av 9400 bønder.

De siste månedene har de opplevd å få flere henvendelser fra eierne enn normalt.

Banken var tidlig ute med et klart budskap, også i media, om at de ønsket å finne gode løsninger.

– Det er en holdning i landbruket om å hjelpe hverandre når det røyner på. Som samvirke deler vi denne holdningen, og vi vil strekke oss langt for de bøndene som sliter som følge av avlingssvikt, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Best om driften går som normalt

Lønnum forklarer videre at det også fra bankens side er viktig at inntektsgrunnlaget på gården opprettholdes.

– Hvis bøndene klarer å finne løsninger slik at produksjonen kan fortsette så normalt som mulig, er dette positivt for begge parter. Vårt formål er å bidra til bedre økonomi for medlemmene. Ved å tilrettelegge for at bonden kan videreføre driften, oppfyller vi formålet, sier han.

Samvirkebedrifter er opprettet for å være til nytte for eierne. Det gjør at de kan håndtere kriser på en litt annen måte enn andre selskaper. Foto: Lars Morten Rosmo

Samvirker tåler kriser bedre enn andre

Nåvik Hval tror at den viktigste grunnen til at samvirkebedrifter tåler kriser bedre enn andre er at de er opprettet for å være til nytte for medeierne sine.

– Derfor tar de også andre valg enn bedrifter som skal tjene mest mulig penger til sine investorer. Når samvirkebedriftene er til for å være til nytte for bøndene gir det selvfølgelig mening å investere i løsninger som er bra for bonden, selv om det kan merkes på bunnlinja på kort sikt, sier hun.

Uten landbrukssamvirkene kunne årets sommer ha blitt enda verre

For mange bønder har samvirkenes evne til å tenke langsiktig vært avgjørende i sommer.

Landbrukssamvirkene melder at de vil følge opp med nye tørketiltak utover høsten og vinteren.

– Uten landbrukssamvirkenes innsats kunne denne sommeren har blitt enda mørkere for mange. Tørkesommeren har vist oss hvorfor samvirke lønner seg, avslutter Nåvik Hval.