Samvirke06.09.2016

Samvirke kan skape en bærekraftig framtid

Bonde med gulrøtter i handa på en åker

Årlig har FN en internasjonal samvirke. Tema for 2016 var samvirkets evne til å skape en bærekraftig framtid.

06.09.2016

0 Reaksjoner

Den første lørdagen i juli er FNs internasjonale samvirkedag. Tema for 2016 er samvirkets evne og kraft til å handle for å skape en bærekraftig framtid. Temaet er knyttet opp mot FNs mål for bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling mot 2030.

Målet med samvirke er å skape nytte for medlemmene på kort og lang sikt. Nytteverdien får medlemmene ut gjennom aktiv samhandling med samvirkeforetaket. Det økonomiske fokuset for samvirkeforetak er derfor koblet opp mot langsiktig bærekraft utvikling og fordeling.

Medlemmene har et kollektivt eierskap til samvirkeforetaket, og styrer samvirkeforetaket etter en demokratisk modell, hvor hvert medlem har en stemme.

Samvirke er en populær foretaksform

Samvirke som forretningsmodell er utbredt over hele verden, og på de fleste sektorer. Den Internasjonale Cooperative Alliansen (ICA) representer gjennom sine medlemmer i mer enn 100 land over en milliard samvirkemedlemmer. Det totale antallet er betydelig større.

I Norge finnes det i dag ca 7-8000 samvirkeforetak. De spenner over et vidt felt av aktiviteter fra forbruker, landbruk, fiskeri, transport, kunst og kultur, helsetjenester og en lang rekke andre.

De norske samvirkeforetakene omfatter alt fra store og veletablerte virksomheter som Coop, TINE, Nortura og Felleskjøpet til nyetablerte små og lokale foretak med noen få medlemmer. Men, alle bygger på det samme prinsippet om å skape verdier sammen, og fordele eller deltakelse.

Med den årlige samvirkedagen anerkjenner og bekrefter FN samvirkets betydning for økonomisk sosial og kulturell utvikling over hele verden