Samvirke17.02.2017

Anne Skuterud ønsker at Felleskjøpet skal sørge for lønnsomhet for bonden

- Helt siden stiftelsesdagen har Felleskjøpet vært tuftet på fellesskap og nytenking. Og målet har hele tiden vært å skape lønnsomhet for bonden, sier styreleder i Felleskjøpet Agri.

17.02.2017

- Jeg ønsker å være med på å påvirke hvordan selskapet skal utvikle seg. Medlemskapet skal oppleves som et viktig bidrag i bondens økonomi, sier Anne Skuterud.

Anne Skuterud er sstyreleder i Felleskjøpet Agri og kornprodusent på Eikeberg gård.

Skuterud trekker frem medlemsnytte som en av årsakene til hvorfor Felleskjøpet har organisert seg som samvirke.

– Vi har tradisjonelt organisert oss som samvirkeselskaper i landbruket fordi vi gjennom felles innsats skal sikre medlemmene markedsadgang. I tillegg deler medlemmene overskuddet av samhandlingen, sier Skuterud.

Samarbeid siden 1896

Skuterud mener dette er et konkurransefortrinn som samvirke har.

– Helt siden stiftelsesdagen har Felleskjøpet vært tuftet på fellesskap og nytenking. Og målet har hele tiden vært å skape lønnsomhet for bonden, sier hun.

Også i 2016 leverte Felleskjøpet Agri med nok et rekordresultat

Spennende å kunne påvirke

Anne Skuterud ble valgt inn som styremedlem i Felleskjøpet Agri i 2013. I 2016 fikk hun tilliten av generalforsamlingen da hun ble valgt som styreleder.

– Jeg stilte til valg fordi jeg ønsker å være med på å påvirke hvordan selskapet skal utvikle seg, slik at medlemskapet vil oppleves som et viktig bidrag i bondens økonomi både på kort og lang sikt, sier hun.

Skuterud mener at tiden vil lever i gjør det ekstra spennende å sitte i et styre.

– Styret har en viktig jobb med å peke på retningen selskapet skal gå i en tid hvor endringer skjer raskere enn før, rammebetingelser utfordres, store pågående teknologiske endringer og ikke minst hvordan vi skal bidra til å løse store klimautfordringer.

Oppfordrer til å stille til valg

Styrelederen synes det er spennende å sitte i styret til en av Norges største selskaper og oppfordrer alle som vil bidra inn i styrene til å stille til valg.

– Vi trenger flinke engasjerte tillitsvalgte som kan være med å gjøre en forskjell. Ikke minst oppfordrer jeg kvinner til å melde sin interesse, avslutter Skuterud.

Meld deg på nyhetsbrev!

Få artikler fra landbruk.no direkte i innboksen din