Samvirke

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 12.04.2019

Samvirkebedrifter bidrar positivt til samfunnsutviklingen

Oppdatert: 08.10.2019

Publisert: 12.04.2019

Flere har fått øyene opp for fordelene med samvirkemodellen. - Samvirke er en god modell for alle som ønsker at egen bedrift skal bidra positivt til samfunnsutviklingen, sier leder av Rethinking Economics, Ebba Boye.

Rethinking Economics er et nettverk for økonomer som ønsker å fornye økonomifaget.

På kort tid har de fått mye oppmerksomhet fordi de ønsker å fremme økonomiske teorier som tar for seg mer enn bare kortsiktig profitt og vekst.

– Vi trenger nye bedriftsformer for det 21. århundre. Kortsiktig maksimering av aksjonærverdi bidrar til at verdier hentes ut av økonomien, det skapes ikke i stor nok grad varige verdier for samfunnet, sier Boye.

Les mer: Hva er egentlig forskjellen på samvirke og aksjeselskap?

Vi kan skape større verdier i felleskap enn hver for oss

Boye mener samvirke er et godt alternativ til det tradisjonelle aksjeselskapet.

– Vi mennesker har en helt unik evne til å samarbeide, og kan skape større verdier i fellesskap enn vi klarer hver for oss. Derfor er det lurt å organisere bedrifter på en måte som tar i bruk potensialet i medarbeiderne, og der alle opplever tilhørighet og medbestemmelse, sier hun.

Samvirkemodellen bør være mer kjent

Lederen synes det er rart at samvirkemodellen ikke er bedre kjent i samfunnet, men tror det handler om vaner og tradisjoner ved utdanningsinstitusjonene.

– Vi mennesker er ofte ganske konvensjonelle. Vi følger trender og kopierer folk rundt oss. Studerer du ved en Handelsskole lærer du mest om aksjeselskap, sier hun.

Les mer: Samvirker kan løse store samfunnsproblemer

Det finnes mange måter å organisere økonomier på

Rethinking Economics er en av partnerne bak seminaret OSLO:Samvirk, sammen med Norsk Landbrukssamvirke. Seminaret ønsker å fremme bærekraftige og demokratiske foretaksformer.

– Rethinking Economics Norge ønsker å løfte frem et bredt spekter av bedriftsmodeller og økonomiske teorier. Vi vil vise frem at det finnes ulike måter å organisere økonomien og samvirke er et av dem, avslutter Boye.

Bli med på samvirkefrokosten 15. oktober!