Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 05.10.2018

Samvirkeforetak er mer bærekraftige enn bedrifter eid av investorer

Bønder i fjøset TINE

Samvirkebedrifter er bygget på verdier som gir gode forutsetninger for å være bærekraftige over tid, viser en rapport fra Macklean. Foto: TINE

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 05.10.2018

Rapporten fra analysebyrået Macklean viser det vi lenge har hatt en mistanke om: Samvirkeforetak er mer bærekraftige enn investoreide foretak.

Det svenske analysebyrået Macklean har nylig gjennomført en rapport der de konkluderer med at samvirkebedrifter er mer bærekraftige enn selskaper eid av investorer.

– Konklusjonen i rapporten kommer ikke som noen overraskelse på oss. Norsk landbruk har en lang samvirketradisjon. Vi har også et av verdens mest bærekraftige landbruk. Det er neppe en tilfeldighet, sier fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke, Julie Nåvik Hval.

Samvirkeforetak har stor bredde i bærekraftarbeidet

I følge rapporten har samvirkebedrifter et høyere ambisjonsnivå og en større bredde i sitt bærekraftarbeid enn investoreide selskaper.

Blant de investoreide selskapene er det større variasjon. Rapporten viser at de investoreide selskapene oftere velger seg ut én bærekraftutfordring, og satser på den.

– Landbrukssamvirkene er eid av bøndene selv. Gjennom generasjoner har bøndene lært hvordan de skal ta vare på ressursene, og forvalte dem videre for framtidige arvtakere, sier fagsjefen.

Samvirke er grunnlagt på bakgrunn av et behov

Samvirker har bedre forutsetninger til å bidra til å løse store samfunnsutfordringer som integrering og det å bevare levende landsbygder, viser rapporten.

– Samvirker dannes på grunn av et behov. Det var lokale behov for fellesløsninger som i sin tid dannet grunnlag for både sparebankene, samvirkelagene og landbrukssamvirkene. Samvirkene har absolutt en sentral plass når det gjelder å løse viktige samfunnsutfordringer, sier Hval.

Samvirkenes kjerneverdier er et springbrett til varig bærekraftig utvikling

Samvirkebedrifter er bygget på verdier som gir gode forutsetninger for å være bærekraftige over tid, viser rapporten.

– Samvirkenes mål om å skape andre verdier for eierne enn kortsiktig avkastning, samt et langsiktig forhold til penger, fremheves i rapporten. I tillegg er den demokratiske styringsmodellen et godt utgangspunkt, dersom man ønsker å bidra til å løse store samfunnsutfordringer, forklarer Hval.