Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.03.2020

Slik jobber landbrukssamvirkene i korona-tider for å sikre bærekraftig matproduksjon i Norge

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 26.03.2020

Friske ansatte, slik at mat når ut til forbrukeren, er det viktigste for de norske landbrukssamvirkene nå. - Vi er et samvirke og vi jobber som ett, sier kommunikasjonssjef i TINE, Sindre Ånonsen.
Norsk Landbrukssamvirke har 17 medlemsorganisasjoner som nå står på alt de kan for å holde hjulene i gang under korona-krisen.

Ved siden av å sikre mat til Norges befolkning, så er det viktigste å ta vare på helsa til medarbeiderne i hele verdikjeden – og hindre smittespredning. Dette gjelder for alle landbrukssamvirkene. I tillegg blir flere av årsmøtene gjennomført digitalt.

TINE: En fantastisk dugnadsånd og kreativitet

TINE er i øyeblikket i en tilfredsstillende situasjon både i forhold til leveranseevne og smitte. En fantastisk dugnadsånd blandet med kreativitet gjør at norsk melkeproduksjon går relativt bra.

– Vi har en sentral beredskapsgruppe som koordinerer arbeidet og jobber ut sentrale retningslinjer, samt at det er satt beredskap gjennom hele linja. Det handler om ekstra hygienetiltak, hjemmekontor for de som har anledning til dette og at vi sammen med myndighetene sikrer at kritisk personell får tilgang til å levere barn i skole og barnehage, sier Ånonsen i TINE.

TINE har gjort grep for å sikre at matforsyningen går som normalt. Foto: Bo Mathisen

NORTURA: Verdikjeden er fullt operativ

Nortura er, som TINE, definert som å ha en kritisk samfunnsfunksjon.

– Det er en oppgave vi tar på stort alvor. Det aller viktigste for oss i denne situasjonen, er at vi opprettholder vår produksjon og får varer ut til forbrukerne. Verdikjeden til Nortura og vår produksjon er fullt operativ, forteller Eskil Pedersen, kommunikasjonsdirektør i Nortura.

Nortura har også satt ned en sentral beredskapsgruppe.

– Vi følger nøye med og vurderer fortløpende tiltak. For oss handler det om å gjøre det vi kan for å sikre at ansatte holder seg friske og kan gå på jobb, sier Pedersen.

Foto: Nortura/Øyvind Haug

FELLESKJØPET: Sesongen kommer enten vi vil eller ikke

Felleskjøpets viktigste oppgave er å opprettholde bemanning og drift slik at samvirket sikrer livsviktige leveranser til bondenæringen

– Det unormale har etter hvert blitt normalen og det handler i stor grad om å holde driften i gang og sikre alle faktorer som skal til for at det er mulig. Ansattes helse og en forsvarlig arbeidshverdag prioriteres selvsagt høyt. I tillegg har vi et særskilt samfunnsansvar for å sikre liv og helse til husdyr i Norge, samt å levere livsviktige driftsmidler til bonden nå i våronna. Sesongen kommer enten vi vil eller ikke og det handler om den totale matproduksjonen i landet, sier Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet.

Felleskjøpet holder alle produksjoner i drift og produksjonen går som normalt. I tillegg har alle butikker fortsatt åpent, noen få med litt redusert åpningstid noen dager. Salget i butikkene går godt.

Med god kontroll på råvaresituasjonen er det mest usikre for Felleskjøpet nå valuta-effektene.

– Svekkelsen av krona påvirker vår handel med utlandet som det er mye av både på maskin og råvarer. Mindre transport mellom landene i Europa kan også påvirke leveransene av maskiner og deler. Situasjonen følges nøye fra dag til dag, sier Skjennald.

Felleskjøpet bulkbil

Foto: Felleskjøpet

FELLESKJØPET ROGALAND AGDER: Vi har gode beredskapsplaner

Felleskjøpet Rogaland og Agder har trent på ulike scenarier som dette før

– Foreløpig har vi god kontroll på råvaresituasjonen til kraftfôrproduksjonen og har en jevnlig dialog med Mattilsynet for sikre at rammeverk tilpasses den nye situasjonen vi er kommet i. Vi har gode beredskapsplaner fra før, så får vi håpe at ikke de mest dystre scenarioene slår til, det sier Torgeir Erfjord, Direktør i Landbruksdivisjonen i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Våronna er allerede i full gang i denne del av landet

– Vi er på full fart inn i årets travleste tid for vår del. Vi har utvidet åpningstidene på våre verksteder, fylt opp alle lagre med gjødsel og såvarer. Vi tar sikte på å være leveringsdyktige på hele vårt varesortiment, men artikler som blir kjøpt inn fra utlandet må vi nok forvente noe lengre ledetider på fremover i vekstsesongen, forteller Erfjord.

HONNINGCENTRALEN: Hamstring preger

Det har vært et unormalt høyt salg av honning de siste ukene.

– Hamstring har satt preg på vår situasjon. Det har vært et unormalt høyt salg, som vi forventer vil flate ut etter hvert.  I og med at honning er langtidsholdbar vare og vi har godt med rå- og ferdigvarer på lager, så påvirker ikke hamstringen vår leveringsgrad, forteller Knut Tisthal hos Honningsamvirket.

Salg- og Markedssjefen forteller at det er vanskelig å følge opp pågående salgsaktiviteter ute i butikk, da alle kjedene har lagt restriksjoner på salgsbesøk.

– I tillegg til ovenstående er uviss utvikling av valuta største utfordring. Importvarer vil kunne få en betydelig prisøkning. Valutasituasjonen kan imidlertid slå positivt ut for salget av norsk honning.

Det har vært et unormalt høyt salg av honning de siste ukene. Foto: Kristin Slyngstad

TYR: I år blir okseauksjonen livestreamet

Hver april avholder TYR den store okseauksjonen. Dette er storfebøndenes festdag der de samles for å by på de aller beste oksene i Norge.

Også i år skal de beste oksene få nye eiere, men med en ny vri – auksjonen blir nemlig livestreamet på nett.

– Det blir auksjonarius som vanlig, men uten publikum, og alle bud blir på telefon, forklarer Guro Alderslyst, kommunikasjonsansvarlig i TYR.

Skulle situasjonen trekke ut, må TYR også finne noen alternative løsninger i forhold til utplukk av okser til testing.

– Kanskje bruk av video og der, sier Alderslyst.

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING: Bønder trenger fortsatt råd

Behovet for gode råd vil være det samme denne sesongen som tidligere og Norsk Landbruksrådgiving er klare for å løse det meste elektronisk.

– Kunnskapsformidling elektronisk er fullt mulig, og det er allerede utført en rekke rådgivningstimer digitalt, sier Siri Josephine Moe, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving.

HMS-gjengen i NLR kontakter alle med HMS-avtale og tilbyr rådgiving elektronisk på videochat.

– Norsk Landbruksrådgiving har aldri hatt en beredskapsgruppe før, men det er satt ned nå med møter hver dag. Våronnmøter er viktig for mange bønder og mange av disse gjennomføres også digitalt nå før våronna slår inn for fullt, forteller Moe.

NORSKE LANDBRUKSTENESTER: Stor etterspørsel etter arbeidskraft

For resten av 2020 vil mye være avhengig av utvikling av smitte i landet og i restriksjoner fra myndighetene.

– Deler av landbruket vil uansett ha noe behov for å erstatte manglende sesongarbeidskraft. samtidig som vi ser at det foreløpig er mindre etterspørsel etter den tradisjonelle ferie og fritidsavløsningen. Hovedfokus er å bygge opp beredskapen for å kunne takle stor etterspørsel av arbeidskraft ved sykdom hos både bønder og egen arbeidskraft, sier daglig leder i Norske landbrukstenester, Frode Alfarnes.

Samtidig legges det til rette for å få registrert alle de som nå ønsker å bidra med sin arbeidskraft, slik at disse kan søkes opp når oppdrag kommer inn til våre medlemsforetak.

GENO: Er spent på frakt av sæd til utlandet

Geno ønsker å forebygge og redusere smittespredning mellom inseminerende personell og bønder.

– I Geno arbeider vi altså først og fremst med å sikre at vi holder både bøndene og inseminørene friske, samt å holde folka våre friske også i produksjon med stell av dyra, sæduttak, laboratoriebehandling og frysing av sæd, forteller Mari Bjørke, kommunikasjonssjef i Geno.

Bjørke er glad for at hele verdikjeden for matproduksjon er betraktet som samfunnskritisk.

– Slik kan Geno ha personell til å bidra til å sikre kalv i kua, mjølk i glasset og kjøtt på tallerkenen også om et og to år fram i tid.

Bjørke sier Geno er veldig spente på hvordan transporten av sæd til utlandet vil gå framover.

– Vi har prøvd å sikre noe lager i de respektive markeder, men det er selvsagt forbundet med stor usikkerhet hvordan dette vil bli, forklarer kommunikasjonssjefen i Geno.

Geno er spente på hvordan transporten av sæd vil gå framover. Foto: Aurora Hannisdal, Differ Media

GARTNERHALLEN: Oppfordrer til produksjon som planlagt

Produksjonen av frukt og grønt er svært avhengig av sesongarbeidskraft, og med de strenge reglene for innreise og godkjenning av oppholdstillatelser, så forbereder Gartnerhallen seg på en krevende tid.

– Flere steder er våronna i gang, og det er behov for mannskap til å for eksempel plante, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Utenlandsk arbeidskraft representerer en betydelig ressurs, spesialkompetanse og erfaring.

Mange sesongarbeidere kommer igjen år etter år.

– Hvis ikke våronna blir gjort nå, og i tråd med de produksjonsplanene som er lagt, vil dette få konsekvenser for avlinger og markedsdekningen ut over året. Vi oppfordrer våre medlemmer til å produsere som planlagt.

Behovet for sesongarbeidskraft øker ut over sommeren, og ikke minst til høsten.

– Vi har beregnet at det er et totalt behov for sesongarbeidskraft i 2020 på 15-20.000 arbeidere i grøntsektoren, sier Gladheim.

HOFF: Finspriten blir til håndspriten i korona-tider

Til vanlig brukes finspriten fra potetsamvirke HOFF til å lage edle akevittdråper.

Nå i Korona-tider, så  har behovet for smittevernmidler og desinfeksjonsprodukter økt betraktelig siden koronakrisen oppsto.

– Hoff har mulighet for selv å produsere desinfeksjonsmiddel og har tilbudt dette til myndighetene når pandemien eskalerte, sier Ingeborg Flønes, adm.dir. i Hoff.

Nå har samvirke en avtale på leveranser av 30.000 liter finsprit til bruk for å produsere desinfeksjonsmidler

Flønes forteller at det fortsatt er full produksjon ved fabrikken og at de merker økt etterspørsel HOFF Opphøgde Potteter, HOFF potetmel og HOFF potetmos, men at store deler av storhusholdningsmarkedet nå stopper opp.

NORSK SAU OG GEIT: Korona gir konsekvenser for saueklippingen

Koronasituasjonen har blant annet skapt utfordringer for saueklippingen, siden mange gårder benytter utenlandske saueklippere.

– Reiserestriksjoner gjør det utfordrende for de norske saueklipperne å dekke behovet, men det ser ut til å løse seg de fleste steder, sier Urda Blichfeldt, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Sau og Geit.

Lammingen er også snart i gang for fullt, og også her er mange gårder avhengig av innleid arbeidskraft fra utlandet.

– Dette blir en hektisk tid for småfebøndene, der mange må finne alternative løsninger med arbeidshjelp, sier Blichfeldt.

Koronasituasjonen har skapt utfordringer for saueklippingen. Foto: Grete Ringdal

NORSVIN: Kan påvirke inntjening fra det internasjonale markedet

Hvis alt normaliserer seg i første halvår, så vil ikke korona-situasjonen gi ide store utslagene for Norsvin.

– Det som kan komme til å bli påvirket er vår inntjening fra det internasjonale markedet ved eksport av sæd og livdyr fra Norge. Det gjelder spesielt i forhold til muligheter for distribusjon, sier administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes.

Det viktigste nå er å holde personalet friske og raske på produksjonsanlegg som Delta rånetest og Alfa seminstasjon.

– Men vi har laget gode beredskapsplaner som skal bidra til å håndtere dette dersom flere av de ansatte på disse lokalitetene blir syke samtidig, sier Norsvins sjef.

GJENSIDIGE: Viktig å være tilgjengelig i en vanskelig tid

Gjensidiges fokus er å være tilgjengelig for kunder og partnere i den vanskelige situasjonen.

– Vi blir påvirket på mange vis, særlig innen reiseforsikring der mange kunder har behov for hjelp, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige Pål- Rune Eklo.

På den andre siden er skadeforsikring motsyklisk, som betyr at når det er krise, blir det mindre aktivitet. Det blir færre som reiser, det er færre biler på veiene og folk holder seg hjemme. Derfor vil det bli færre skader, bortsett fra nå en periode på reiseforsikringen.

– Disse ukene og månedene er en stor dugnad – også hos oss i Gjensidige, sier Eklo.

LANDKREDITT BANK: Oppfordrer bønder til å ta kontakt tidlig

Erfaringen fra tidligere kriser har vist at de som tar tak tidlig, kommer best ut av problemene på sikt.

– Vi er gjerne en diskusjonspartner og rådgiver, slik at vi sammen kan finne løsninger for den enkelte bonde. Vi skal være fleksible og raske og sette oss inn i den enkeltes situasjon. Et eksempel på tiltak som vi tilbyr er avdragsfrihet. Dette kan bonden søke om direkte fra vår nettside, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt bank.

Lønnum betrygger med at banken har fulgt landbruket gjennom opp- og nedturer i 100 år.

– Og vi skal stå sammen gjennom koronautfordringene også. Vi er opptatt av å komme tidlig i kontakt med de av våre kunder som ser at de kommer til å slite økonomisk, sier konsernsjefen.

Som bonde står du overfor mange nye utfordringer. Da er det godt å ha støtte fra selskapene du eier. Foto: iStock

PELSDYRALSLAGET: Vi er vant til å vente på bedre tider

Pelsdyralslaget er vant til å både vente og håndtere krevende økonomiske situasjoner.

– Når jeg tenker på hvor alminnelig det er for våre bønder å «vente» og når jeg ser nå hvordan det nå er for alle å leve med usikkerhet og mangel på avklaringer, så blir det enda mer forståelig at våre medlemmer har vært utsatt for er umenneskelig press, sier kommunikasjonssjef i Pelsdyralslaget Guri Wormdal.

Korona-situasjonen gjør det ikke lettere for bøndene som produserer pels.

– 2020 bli også et ekstra krevende år for våre bønder fordi all norsk pels omsettes i et internasjonalt marked som selvfølgelig i stor grad preges av pandemien, sier Wormdal.

Auksjonene finner sted i Helsinki og København, og tilreisende til auksjonene er selvfølgelig fraværende, og kjøp og salg på nett er ikke en innarbeidet salgsmetode, og det går ut over salget.

– Ellers er jo denne pandemien en slags vekker hos folk flest, og norsk landbruks betydning er nok blitt tydeligere nå enn den har vært for mange, avslutter Wormdal.