Samvirke

Oppdatert: 04.12.2019

Publisert: 03.12.2019

Som samvirke er det viktig for Landkreditt å ta vare på de yngste eierne

Rådgivere har landbruk som spesialområde, noe som kan være svært nyttig når man må huske på alt fra forsikring, plassering av sparepenger, driftskreditt og lønnskonto. Foto: iStock

Oppdatert: 04.12.2019

Publisert: 03.12.2019

Som ung bonde står du overfor mange nye utfordringer. Da er det godt å ha støtte fra selskapene du eier. For samvirkebanken Landkreditt er det viktig at særlig unge bønder får en god start.

Landkreditt er en bank som er eid av 9100 norske bønder.

– Vår eksistens er avhengig av at det står bra til i norsk landbruk. Derfor er det viktig for oss å bidra til å stimulere til en god rekruttering til landbruket ved å tilby gode tilpassede finansieringsprodukter for unge bønder, forteller Anders Sigstad, organisasjonssjef i Landkreditt Bank.

For Landkreditt er det derfor viktig at de yter litt ekstra til sine yngste medeiere.

Et kundeprogram for ny bonde

Et av bankens tilbud er et eget kundeprogram for bønder tar over gård. Dette har de kalt generasjonsskiftelån.

– Generasjonsskiftelånet er et lån som er forbeholdt kjøp av landbruks- eller skogbrukseiendom og kjøp av driftsløsøre. Det er et krav at låntakeren er 45 år eller yngre, sier Sigstad.

I tillegg til ekstra gunstig rente de første årene dekker banken tinglysningsgebyret på ett pantedokument for den nye bonden.

Les mer: Samvirkene kurser rådgivere i psykisk helse

Anders Sigstad, organisasjonssjef i Landkreditt Bank. Foto: Bjørn H. Stuedal

Unge, nye bønder får egen rådgiver med ekspertise på generasjonsskifte

De unge bøndene får også en egen rådgiver med bred kompetanse innen landbruksfinansiering og har god innsikt i hva et generasjonsskifte innebærer.

– Det kan være godt å ha en stødig rådgiver i banken, slik at alt som har med bank å gjøre går så smidig som mulig når man står oppe i en så stor omveltning som det et generasjonsskifte er, sier Sigstad.

Rådgiveren har landbruk som spesialområde, noe som kan være svært nyttig når man må huske på alt fra forsikring, plassering av sparepenger, driftskreditt og lønnskonto.

Hør Landbruk.no på øret om psykisk helse hos yngre bønder:

Som medeier bestemmer du bankens strategiske valg

Alle med generasjonsskiftelån i Landkreditt Bank blir også medeier. Landkreditt Bank er et samvirke som har som mål å bidra til bedre økonomi for medeierne.

Som medeier har man også muligheten til å påvirke styringen av selskapet, på lik linje som i de andre landbrukssamvirkene.

– Det er omtrent 9100 medeiere i Landkreditt. Alle disse har muligheten til å spille en rolle for bankens strategiske valg.

Samarbeid mellom samvirker

Landbrukssamvirkene Tine, Nortura, Felleskjøpet, Gartnerhallen og Landkreditt har et godt samarbeid med fagsamlinger, kurs og nettverksbygging for unge bønder.

– I høst arrangerer vi mange spennende samlinger for unge bønder. Temaene varierer fra juss, til finansiering, dyrevelferd og mye mer, avslutter Sigstad.

Samlingene skal både være motiverende og lærerike, men ikke minst en viktig sosial arena hvor unge bønder kan bygge nyttige nettverk for framtida.