Samvirke

Oppdatert: 14.08.2017

Publisert: 08.08.2017

Søtpotet dyrkes av samvirkebonde for første gang i Norge

Besøk på gården til Åsmund Bjertnæs i Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy. De driver testdyrking av søtpotet.

Bonde Åsmund Bjertnæs er ikke redd for å prøve noe nytt! Med støtte fra Grofondet tester han ut søtpotetproduksjon for første gang i Norge. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 14.08.2017

Publisert: 08.08.2017

Søtpoteten er på kort tid blitt populær i Norge. I dag er alt forbruket basert på import, men nå skal en samvirkebonde i Vestfold prøve å dyrke den på norsk jord for aller første gang.

– Det er spennende med søtpotet og vi vet ikke helt hvordan det kommer til å ende. Men vi håper på god avling, gode rotvekster og god smak. Og at det er stor interesse i handel og blant forbrukerne, sier Åsmund Bjertnæs, Bjertnæs & Hoel.

Gartneribedriften har fått støtte til et to-årig prosjekt gjennom Grofondet, som er opprettet av NorgesGruppen, samvirkebedriften Gartnerhallen og BAMA for å øke produksjonen av norske frukter og grønnsaker. NIBIO er samarbeidspartner.

– Med samvirke i ryggen tør vi satse på nye, innovative produkter, sier Bjertnæs.

Kan norske fortrinn kompensere for kaldere klima?

Egentlig vil søtpoteten ha det mye varmere enn i Norge. Mesteparten av den søtpoteten som vi spiser i dag er importert fra USA.

– Fordelen med norsk matproduksjon er lang dag i sesongen og mye sol som gir sterke planter. Og så har vi en veldig kald vinter som gjør at vi kan bekjempe sykdommer og insekter på en effektiv måte. Dette er naturlige fortrinn sammenlignet med andre land, og vi håper disse fortrinnene kan kompensere for at søtpotet vanligvis dyrkes i et langt varmere klima enn i Norge, forklarer Bjertnæs.

Besøk på gården til Åsmund Bjertnæs i Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy. De driver testdyrking av søtpotet.

Søtpotetplantene som er importert fra Israel ligger nå i norsk jord. Hvis Åsmund Bjerntæs lykkes finner du norsk søtpotet i butikken til høsten. Foto: Julie Lunde Lillesæter.

Søtpoteten trenger 100 dager med god sommer

Det ble importert planter til feltforsøk i vår, nå er småplanter hentet ut fra morplanten og satt i god Vestfoldjord på Nøtterøy.

– Vi fikk planter fra Israel i april og fra dem ble småplanter satt ut i mai og juni. De trenger 100 dager med god sommer. Hvis vi lykkes kommer håper vi å ha søtpoteter i butikk til høsten, sier en optimistisk Bjertnæs.

Dyrkningsprosjekt er toåring. Det betyr at kunnskap og erfaringer fra 2017 tas med inn i 2018 sesongen.

Besøk på gården til Åsmund Bjertnæs i Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy. De driver testdyrking av søtpotet.

Søtpoteten vil egentlig ha et varmere klima enn i Norge. Under plasten ser det ut til at temperaturen holder seg. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Produksjonen må bære seg selv økonomisk

Bonden er opptatt av at produksjonen må være økonomisk bærekraftig

– Vi er opptatt av å produsere mat i Norge. Det er viktig for selvforsyningsgraden, matkultur og verdiskaping. Vi må produsere varer som har en lønnsom produksjon, slik at den kan bære seg selv økonomisk for det er avgjørende for at vi skal lykkes over tid, sier han.

Bjertnæs er opptatt av at man må ha et langsiktig perspektiv på matproduksjon.

– Matproduksjon er evighetsprosjekt, og hvordan vi dyrker mat i Norge det må være langsiktig. Både med tanke på plantehelse, avling og kvalitet på maten vi dyrker. Så det er avgjørende at det vi gjør, gjør vi i et langsiktig perspektiv.

Hvordan vil den norske søtpoteten smake?

Ifølge undersøkelsen IPOS Norske Spisefakta fra 2016 mener hele 85 prosent at det er viktig å kjøpe og spise norske landbruksprodukter. I dag er det bare 40 prosent av all frukt og grønt som selges i NorgesGruppens butikker produsert i Norge. Dette er en andel som øker.

– Det blir spennende å se hvordan det norske klima vil påvirke smaken på søtpoteten. Vi vet ikke helt hvordan den vil se ut og hvordan den skal selges. Det er innovasjon i akkurat det også.  Kanskje det blir en annen størrelse enn den amerikanske, avslutter bonde Åsmund Bjertnæs.