Bærekraft, Samvirke, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 04.11.2019

Storsatsing på klimavennlig presisjonslandbruk

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 04.11.2019

Ved hjelp av presisjonslandbruk og tilhørende teknologier kan norsk landbruk bli mer klimavennlig og bærekraftig. - Det veldig mange gevinster som drar i miljøriktig retning, samtidig kan det være med å styrke økonomien til hver enkelt bonde, sier rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Jogeir Magnar Agjeld.

Presisjonslandbruk er å sørge for at hver enkel plante blir behandlet så individuelt og optimalt som mulig. Det betyr for eksempel å gjødsle akkurat på centimeteren der det trengs, og unngå å gjødsle der det ikke trengs.

Les mer: Hva er presisjonslandbruk?

De negative klimaeffektene blir mindre ved presisjonslandbruk

I følge NIBIO er gevinsten ved presisjonslandbruket at ved å redusere bruken av innsatsfaktorer betraktelig, så blir de negative miljø- og klimaeffektene fra landbruket blir mindre, samtidig som bonden reduserer kostnader og sparer verdifull tid.

– Med presisjonslandbruk kan bonden redusere kjørebelastningen, bedre økonomien, redusere miljøutslippet, og sørge for at vi kan drive med et mer optimalt agronomisk landbruk, forklarer Agjeld i Norsk landbruksrådgiving (NLR)

Lytt på podcast om presisjonslandbruk:

Presisjonslandbruket er fremtiden

Rådgiveren i NLR tror at i framtiden vil presisjonslandbruk være en helt naturlig del av landbruket.

– Det er på samme måte som traktorene i dag har firehjulstrekk. For 30 år siden var ikke det standard, nå er det helt normalt. Dette er det nye firehjulstrekket. Forskjellen i gamle dager er at enten hadde du traktor med firehjulstrekk eller så hadde du det ikke. I dag er det veldig stor veldig stor variasjon i presisjonslandbruket, derfor trengs det mye mer kunnskap om hva som er best egnet for den enkelte bonde, forklarer Agjeld.

Norsk landbruk skal bli mer klimavennlig

Presisjonslandbruk er klimavennlig fordi det bidrar til at hver enkelt bonde kan redusere forbruket av for eksempel gjødsel og sprøytemidler.

– Samtidig som bonden kan oppnå like god eller bedre avling. Du kan hele tiden optimalisere produksjonen på en mindre miljøbelastende måte, sier Agjeld.

Les mer: Presisjonslandbruk vil føre til et mer miljø- og klimavennlig landbruk

Et fungerende presisjonslandbruk er avhengig av korrekt kunnskap

Ved å for eksempel bruke fornuftig kjørespor på åkeren med traktoren, så oppnår bonden at jorda pleies og bevares bedre. Det blir dermed mindre skadelige utslipp utslipp fra jordlevende organismer og kjemiske prosesser i jorda.

– I landbruket ser vi ofte at en direkte sammenheng mellom miljø og økonomi. Hele veien krever det kunnskap og rett investering for at bonden skal ta de rette avgjørelsene. Norsk Landbruksrådgiving skal være tilstede og bistå bonden med det, forklarer Agjeld.

NLR skal gi bøndene økt kunnskap om presisjonslandbruket

Norsk landbruksrådgiving er eid av bøndene og er til for bøndene. Derfor tar de på største alvor å legge til rette for, og informere om, presisjonslandbruk til norske bønder.

– For at det norske landbruket skal klare å henge med på presisjonsteknologien framover så, er det helt nødvendig å ha styrket kunnskap om teknologien, sier Agjeld.

Norge har landbruk i områder som er ulikt alt annet i verden

Dessuten er det viktig å ha kunnskap om hvor det er dekning her i landet, siden presisjonsutstyret trenger signaler for å fungere som det skal.

– Norsk landbruk har en spesiell geografisk posisjon siden vi er langt mot nord, har fjell og daler. Dekningskartlegging er viktig for at norske bønder skal drive med presisjonslandbruk, sier Agjeld.

Se video av dekningsbilen:

Har bygd en bil for å sjekke dekningsgraden

Norsk Landbruksrådgiving har derfor bygd en bil de nå skal kjøre rundt i hele Norge med, for å kartlegge dekningen.

På turen skal de også informere bønder om presisjonslandbruk og vise hvordan det foregår i praksis.

Les mer: Norgesturné for klimavennlig presisjonslandbruk

– Presisjonsutstyr er tilgjengelig i butikken i dag, så vårt mål er å vise frem til bøndene hva du kan kjøpe nå som bidrar.

Bøndene kan bruke de traktorene og maskinene de har i dag, og enkelt oppgradere med det som finnes tilgjengelig av hjelpemidler.

– Og så kan de starte med en gang, avslutter rådgiveren i Norsk Landbruksrådgiving.