Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 06.05.2019

Stort potensiale for «AS Norge» ved å satse på landbruket

Norge trenger nye muligheter for verdiskaping når oljealderen er på hell. Landbruket kan sitte på mange av løsningene. Foto: iStock

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 06.05.2019

Menon Economics har på oppdrag fra Felleskjøpet Agri sett på ulike scenarioer for verdiskaping i landbruket i 2030. – Rapporten viser at norsk landbruk bidrar med betydelig verdiskaping og er en del av den grønne løsningen, sier Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet.

Verden står overfor store utfordringer med klimaendringer og økt befolkningsvekst. Norge trenger nye muligheter for verdiskaping når oljealderen er på hell.

– Nå handler det om å finne ut av hva Norge skal leve av i fremtiden. Landbruket bidrar med betydelig verdiskaping, arbeidsplasser og innsatsfaktorer til øvrig industri, sier Tvedt Anderssen.

Kommunikasjonsdirektøren mener landbruket sitter på mange av løsningene for fremtiden og at politikerne må slutte å se på landbruket som en kostnad, men heller en verdiskapende fremtidsnæring.

Denne rapporten viser hva vi bidrar med og hva potensiale for verdiskapinga er ved å øke matproduksjonen på norske ressurser i tråd med stortingets vedtak, sier hun.

Les mer: Landbrukssamvirkene skaper ringer i vannet i hele landet

Verdiskapingen i landbruket vil øke framover

Rapporten tar for seg ulike megatrender som vil påvirke den fremtidige omsetningen i norsk landbruk. Basert på mulighetene i trendene har Menon regnet seg frem til tre ulike scenarioer for økt omsetning.

– Megatrendene er at forbrukere ønsker kvalitet og sikkerhet, samtidig som befolkningsvekst og økonomisk vekst trolig betyr at etterspørselen rettet mot landbruket vil øke. Mye tyder derfor på at den fremtidige omsetningen og verdiskapingen i landbruket kan øke vesentlig fremover, sier rapportforfatter Siri Voll Dombu fra Menon Economics.

Les mer: 5 megatrender som vil påvirke landbruket

De tre scenariane er basert på tre ulike nivåer for vekst: lav, høy og baseline.

For alle scenariene forutsettes det at vi blir flere og rikere og at vi vil produsere omtrent det samme som i dag.

– Vi forutsetter for baseline- og lavvekstscenariene ingen vesentlige endringer i politikk eller handelsbetingelser. For å lykkes med høyvekstscenariet må næringen ha en strategisk satsing på kvalitet, og det må gjøres politiske endringer, sier Voll Dombu.

Trendenes/forutsetningenes påvirkning på årlig verdiskaping i jordbruk og matindustri

Kilde: Menon Economics

Unike muligheter for verdiskaping i bioøkonomien

Tvedt Andersen har tro på at det norske landbruket kan nå høyvekstscenariet som Menon skisserer i rapporten.

– I fremtiden skal matproduksjonen økes og det er store muligheter i denne veksten. Flere rapporter viser også vekst i bioøkonomien, sier Tvedt Anderssen.

Kommunikasjonsdirektøren tror at landbruket blir en viktig innsatsleverandør for andre næringer.

– Det ligger mange muligheter i å produsere mat slik vi gjør nå, men også på nye måter. Et eksempel er Bioco for å lage fremtidens proteiner. Jeg tror vi kommer til å se at landbruket er en katalysator for andre næringer, sier hun.

Les også: Norske kyllingskrotter kan bli verdt millioner

Skal fremtidens matfat være norsk?

Tvedt Anderssen mener politikerne må bestemme seg for hva vi skal leve av i fremtiden.

– Det er mange muligheter fremover for norsk matproduksjon. Det handler om hvilket matfat vi skal vi ha i fremtiden og om det matfatet skal være på norske ressurser eller ikke. Norsk landbruk er i verdensklasse og rapporten viser at Norges største fastlandsindustri har et stort potensial til økonomisk vekst og bidrag til grønn økonomi, avslutter hun.