Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 03.12.2018

Stort potensiale for helseprodukter laget av norsk biomasse

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 03.12.2018

Norske husdyr er kjent for god dyrehelse og lite bruk av antibiotika. Norilia mener at det gir store muligheter for å bruke den unike norske biomassen til produkter innen helse, ernæring og farmasi.

I dag er det en tredjedel av biomassen som kommer inn til Norturas slakterier og eggpakkerier som ikke blir til mat.

Norilia er et datterselskap av Nortura som har som oppgave å finne nye bruksområder for denne biomassen.

Daglig leder i Norilia, Morten Sollerud, tror det er stort potensiale for å øke verdien på norske landbruksprodukter ved å gå inn i nye markeder med høy betalingsvilje.

– Jeg tror det ligger enorme muligheter i å utvikle norsk biomasse til farmasøytiske produkter. Det vil få større økonomisk betydning fremover, sier han.

Lytt til podcast med Morten Sollerud:

Norsk dyrehelse gir unike muligheter

Norske husdyr har svært god dyrehelse sammenlignet med mange andre land. Norge er eneste land i verden som har nulltoleranse for sykdommer som salmonella og MRSA.

Sollerud mener vår status på dyrehelse gir gode muligheter til å finne nye bruksområder innen medisin og farmasi.

– Den gode dyrehelsen og vår lave bruk av antibiotika er gode argumenter når vi skal selge våre råstoff i utlandet, sier Sollerud.

Les mer: Hva er egentlig antibiotikaresistens?

Kollagen er spennende og har mange bruksområder

Norilia har nå satt i gang et prosjekt i samarbeid med Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

– Forskerne er veldig interesserte og ser på hva de kan bruke blant annet kollagen til, forklarer Sollerud.

Kollagen er en viktig byggestein i kroppen, og sitter i blant annet brusk og hud. Kollagen kan ha mange former.

– Av kollagen kan man støpe ting, bruke 3D-printing og lage strukturer som det kan vokse hud på, for å nevne noe. Det er også sårlegende, sier Sollerud.

Les mer: Kollagen fra norske husdyr kan bli til implantater i menneskekroppen

Ved Universitet i Oslo forsker man nå på hvordan kollagen, hentet fra slakteavfall, kan brukes til å lage organer for mennesker. Foto: Frida Gunnestad Johansen

Eggeskall blir også brukt til et medisinsk produkt

Eggeskall var i ferd med å bli svært kostbart for Nortura å kvitte seg med. Det var derfor viktig å finne nye bruksområder for eggeskallet.

– Sammen med legemiddelfirmaet Biovotec skiller vi nå eggeskall og eggehinne. Hinnen har en utrolig sårhelingsevne og blir derfor brukt som råvare i plaster som skal få sår til å gro, sier Sollerud.

Plasteret skal nå gjennom kliniske tester på britiske sykehus, og håpet er å få det ut på markedet i løpet av 2019.

Les mer: Plaster fra norske eggehinner skal prøves ut på sykehus

Plussprodukter kan også bli ernæringsprodukter med helsegevinst

I tillegg til farmasi, jobber Norilia også med ernæringsmarkedet.

– Anvendelse av proteiner i ernæring er veldig spennende, sier Sollerud.

Det er gjort forsøk som viser at visse proteiner har blodtrykksdempende effekter på mennesker, og at det gir bra effekt for balansen i forbrenningen.

– Det har åpnet seg et helt nytt univers på dette området, selv om det vil ta tid å utvikle, sier Sollerud.

Les mer: Kyllingbein kan bli en del av et milliardmarked

Mange muligheter er fortsatt ukjente

Sollerud er optimistisk på vegne av norsk landbruk og har stor tro på at verdien av norske landbruksprodukter vil øke i fremtiden.

– Vår biomasse har så mange unike fordeler. Vi har bare såvidt begynt å se på dette området. Det er nok mange muligheter vi ikke vet om ennå, avslutter Sollerud.