Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 19.10.2017

Purka til Norsvin og Topigs Norsvin er sannsynlig verdens beste gris

Foto: Norsvin

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 19.10.2017

Det bondeeide samvirkeforetaket Norsvin har sammen med datterselskapet Topigs Norsvin laget en ny purke som verdens bønder ikke kan få nok av.

Det norske avlselskapet Norsvin avler på renrasene Norsvin Landsvin og Duroc. I tillegg samarbeider de med Topigs Norsvin om den nye hybridpurka TN70 – en krysning av det norske landsvinet og en nederlandsk gris.

TN70-purka har raskt fått et godt rennommé på svineverdensmarkedet på grunn av sine mange gode egenskaper.

Nå finnes den i hele 54 land og etterspørselen etter er så stor at de ikke greier å levere nok dyr.

Les mer: Norske samvirkebønder er grisegode på svineavl

Det beste fra to gode griser

TN70 er en hybrid, det vil si en krysning mellom de to rasene Norsvin Landsvin og Topigs Norsvin Z-linje. TN70-purka brukes som mor til slaktegrisene.

I følge forskningssjef i Norsvin, Eli Grindflek, er det selve krysningen som er mye av årsaken bak TN70s suksess.

– At det er en hybrid gjør at vi får krysningsfrodighet som generelt gir bedre holdbarhet og økt fruktbarhet, sier Grindflek.

Les mer: Den norske klimagrisen

En frisk og effektiv gris

Når man krysser to raser kan man nesten si at man får det beste fra to verdener, forklarer forskningssjefen.

– TN70-purka får en kombinasjon av gode egenskaper fra to allerede topp-avlede raser: effektiviteten til Norsvin Landsvin, som er fôreffektiv, har store kull og god melkeevne, og spesielt gode morsegenskaper fra Z-linja. Det gir ei god mor, som er flink til å ta vare på grisungene sine og produserer mye melk.

TN70-purka har blitt en internasjonal salgssuksess

Topigs Norsvin opplever stor etterspørselsvekst i flere deler av verden.

– Avlsarbeidet Norsvin har gjort på Norsvin Landsvin siden 50-tallet, er mye av bakgrunnen for resultatene vi ser i dag, mener Grindflek.

– Norsk svineavl er noe av det beste i verden, og TN70-purka er absolutt den mest populære krysningen både nasjonalt og internasjonalt, avslutter hun.