Samvirke

Publisert: 11.02.2019

Sysselsettingen i norsk matindustri har økt tross nedgang i andre sektorer

I de siste 10 årene har sysselsettingen i øvrig industri gått ned med 33 900 personer. Matindustrien, derimot, har økt sysselsettingen med 3400 arbeidsplasser. Foto: TINE, Bo Mathisen

Publisert: 11.02.2019

Nye tall fra rapporten Mat og Industri 2018 viser at norsk matindustri har hatt vekst i en periode der annen industri har hatt nedgang. - Det viser hvor viktig matindustrien egentlig er i Norge, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Helene Lillekvelland.

Årlig samler rapporten Mat og Industri tall og fakta fra hele norsk matindustri. Fra og med 2018 henter også rapporten tall fra fisk- og sjømatindustrien.

– Matindustrien i Norge er variert. Sjømatindustrien har størst omsetning, kjøttindustrien flest ansatte, mens bearbeidingsverdien er klart høyest i meierisektoren, sier Lillekvelland.

Sysselsettingen i matindustrien har økt med over 3000 arbeidsplasser

I de siste 10 årene har sysselsettingen i øvrig industri gått ned med 33 900 personer. Matindustrien, derimot, har økt sysselsettingen med 3400 arbeidsplasser.

– At matindustrien har hatt vekst i en periode som har hatt en negativ utvikling i annen industri, viser hvor viktig matindustrien er for Norge, sier fagsjefen.

I hovedsak er det fisk- og sjømatnæringen som står bak veksten, men også sysselsettingen i fôr, meieri og bakevarer har vokst.

Profilbilde av Helene Lillekvelland

- At matindustrien har hatt vekst i en periode som har hatt en negativ utvikling i annen industri, viser hvor viktig matindustrien er for Norge, sier Helene Lillekvelland i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Verdiskapingen er størst i Oslo

Matindustri finnes i alle fylker i hele landet. Den største andelen finnes i østlandsområdet og på Vestlandet.

Til manges overraskelse er matindustriens verdiskaping faktisk størst i Oslo.

Ifølge en ringvirkningsanalyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse er verdiskapingen bare fra landbrukssamvirkene på hele 2 milliarder kroner i Oslo!

– Egentlig så er det ikke så rart at verdiskapingen er størst i Oslo. Både TINE og Nortura har sine hovedkontor i hovedstaden. I tillegg har TINE også et anlegg på Kalbakken, sier Lillekvelland.

Les mer på ringvirkninger.landbruk.no