Samvirke

Oppdatert: 15.09.2017

Publisert: 14.09.2017

Du kan takke den norske samvirkebonden for at norsk mat er trygg

Norsk mat er trygg. Det kan du takke norske samvirkebønder for. Foto: iStock

Oppdatert: 15.09.2017

Publisert: 14.09.2017

Norge bruker mindre antibiotika i maten enn de fleste andre europeiske land, viser en rapport fra European Medicines Agency (EMA). - Uten den norske bonden kunne ikke statusen på antibiotikabruk i Norge ha vært så god, sier Trine L’Abée-Lund. 

L’Abée-Lund er leder på institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og prosjektleder for forskningsprosjektet NoResist.

– Bonden er veldig viktig i arbeidet med å sikre lav antibiotikabruk. De fleste forebyggende tiltakene er det bonden som avgjør og gjennomfører, sier hun.

Flinke bønder oppdager infeksjoner tidlig og kan isolere eller utsjalte smittsomme dyr. I tillegg driver vi målrettet avl og driver lite import av livdyr som gir smittefare.

– Den daglige driften har mye å si for forebygging og smittebegrensing. At bonden spiller på lag med veterinær og helsetjenesten kan være helt avgjørende, sier L’Abée-Lund.

Les mer: Norsk mat er trygg

Friske dyr trenger ikke antibiotika

Det er flere måter å forebygge sykdom på. En måte er å gi dyr medisiner før de blir syke som et slags føre-var-prinsipp. Mens en annen er å avle frem motstandsdyktige dyr og forhindre at de utsettes for smitte.

Den første er billig og enkel, men fører til unødvendig bruk av antibiotika. Den andre er tid-, kostnad- og kunnskapskrevende. Norske samvirkebønder har valgt den siste.

– Over lang tid har norske bønder prøvd å bruke så lite antibiotika som mulig, og i stedet prioritert å holde dyrene friske. Norge er verdensledende på avl av gris og storfe, og en rekke sykdommer er utryddet, sier direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Les mer: 9300 bønder står bak verdens beste ku

Fokus på helse i avlen siden 1970-tallet

I Norge eier bøndene selv sine egne avlsorganisasjoner, hvor det er de selv som har satt avlsmålene. Det har blant annet resultert i verdens mest bærekraftige ku, Norsk Rødt Fe (NRF).

Siden 1975 har alle norske kalver over hele landet fått tildelt hvert sitt helsekort. Helsekortet for storfe har vært en enorm styrke for det norske avlsarbeidet.

– Gjennom helsekortet samles informasjon om hver eneste veterinærbehandling til hvert enkelt dyr. Alle sykdommer, behandlinger og medisiner blir registrert. Dette er unikt i verden, sier Hedstein.

Helse har vært et offisielt avlsmål for Norsk Rødt Fe siden 1978 og utgjøri dag på hele 26 prosent av NRFs totale avlsmål. Det betyr at helse vektes opp på bekostning av mengde melk produsert.

– Forebygging av sykdommer er viktig for dyrevelferden. Det reduserer kostnaden for bonden og fører til mindre bruk av antibiotika og andre medisiner. Ikke minst gir god helse dyrene et bedre liv, sier Hedstein.