Samvirke, Teknologi

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 28.01.2020

TINE heier frem tiltak som kan bedre jurhelsen

Å gjøre kua sitt jur så godt som overhodet mulig er viktig også for den internasjonale suksessen. Foto: Øyvind Heen

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 28.01.2020

Melkesamvirke TINE er avhengig av gode kyr med jur som produserer mye melk. De heier derfor frem tiltak som kan føre til forbedringer på kua sitt jur, som Geno sitt nye jurprosjekt.

Geno har utviklet en ny jurscanner som på sikt forbedre kua sitt jur.
Blant annet er det viktig at spenene på kua passer godt inn i melkemaskinene.

Målet er å forbedre datafangsten for avlsarbeidet ved hjelp av 3D kamera. Kua har det også best når en unngår sykdom på jur, så dette er også en viktig brikke i dyrevelferden i norsk landbruk.

TINE følger med på Geno sitt prosjekt

– Alle forbedringer som kan bidra til bedre jurhelse og mindre jurbetennelse er bra, både økonomisk og dyrevelferdsmessig, sier seksjonsleder Forskning og fagstøtte i TINE, Anne Cathrine Whist.

Hør podcast: TINE om AMS

Jevn spenestørrelse innad i besetning gir gode forutsetninger for effektiv og skånsom melking.

For korte spener når ikke langt nok ned i spenekoppen og får ikke massasje under mjølking. Det kan for eksempel føre til jurbetennelse fordi kua ikke får melket seg godt nok.

– I AMS-besetninger (AMS: Gårder med melkerobot) så kan jurets egenskaper være spesielt viktig fordi roboten kan ha problemer med å vaske og sette melkemaskin på spener som står i kryss eller som spriker til sidene, forklarer Whist.

Hvis Geno sitt prosjekt lykkes vil et slikt verktøy også kunne brukes i rådgiving, der de blant annet ser på hvilke spenegummi som sitter best til hver spene under melking.

– Med nøyaktige mål på spenene til alle kyr har en gode forutsetninger for å velge en spenegummi som passer, sier Whist i TINE.

Les mer: Bonden bruker ikke mindre tid i fjøset ved melkerobot

En nyutviklet jurscanner skal på sikt forbedre kua sitt jur slik at blant annet spenene på kua passer bedre inn i melkemaskinene. Foto: Differ Media

Samarbeid med internasjonale og norske universiteter

Tradisjonelt har utseendet på kua, inklusiv juret, blitt skjønnsmessig vurdert av enkeltpersoner.

Det har gitt Geno og det norske landbruket gode data gjennom mange år.

– Men det menneskelige øyet har sine begrensinger og da er det veldig fint å ty til digitale hjelpemidler, sier Øyvind Nordbø, som er forsker i Geno.

Avlssamvirke tester derfor nå ut det egenutviklet 3D-målingsutstyr i samarbeid med internasjonale og norske universiteter og med støtte av Norges Forskningsråd.

– Juret er en av de egenskapene bøndene er mest opptatt av at vi skal forbedre, sier forsker i Geno, Øyvind Nordbø.

Hør podcast med Frida Gunnestad Johansen og forsker Øyvind Nordbø fra Geno: