Samvirke

Oppdatert: 25.08.2020

Publisert: 24.08.2020

Unge bønder mener landbrukssamvirkene blir enda viktigere i fremtiden

15 unge bønder har gått sammen om 5 anbefalinger til hvordan landbrukssamvirkene kan forbli sterke også i fremtiden. Foto: Nortura/Øyvind Haug

Oppdatert: 25.08.2020

Publisert: 24.08.2020

Unge samvirkebønder overleverte 5 anbefalinger til mat og landbruksministeren om hvordan landbrukssamvirkene skal forbli sterke også i fremtiden. 
Landbrukssamvirkenes kompetanse må brukes for å bygge opp grønne, digitale løsninger, er en av anbefalingene.

Tøff konkurranse i markedet, rask teknologiutvikling og klimaendringer gjør at landbrukssamvirkene står overfor store utfordringer.

I vår samlet Norsk Landbrukssamvirke 15 unge bønder som sammen skulle komme frem til oppfordringer til politikerne om hvordan samvirkene skal forbli sterke – også i fremtiden.

– Vi har samlet oss om fem anbefalinger som vi mener må oppfylles for at landbrukssamvirkene skal fortsette å spille en viktig rolle for både bønder og storsamfunnet, sier melkeprodusent og en av de unge bøndene bak anbefalingene, Øistein Aasen.

Hør landbruk.no på øret om 5 anbefalinger fra unge bønder med Øistein Aasen, politiker Geir Pollestad og fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamvirke, Julie Nåvik Hval.

Samvirket er flokken vår

Øistein Aasen er melkebonde og har tatt over familiegården i Vingelen i Tolga kommune. Han forteller at han er en veldig bevisst samvirkebonde.

– Samvirkene skaper et fellesskap. De er «laget» vårt og flokken vår, sier han.

For Aasen er det viktig at landbrukssamvirkene er der også i fremtiden. Han håper at politikerne vil stille seg bak anbefalingene fra de unge bøndene.

– Vi mener at politikerne må se på landbrukssamvirkene som en fordel og som viktige verktøy for at vi kan produsere bærekraftig, norsk mat, sier bonden.

Les mer: Landbruk.no på taket – fremtidens samvirker

De unge skal dra landbruket inn i ny tid

Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, mottok anbefalingene fra de unge samvirkebøndene med stor interesse.

– Samvirkene og samvirkemodellen er viktig for et landbruk i hele landet, sier Bollestad.

Hun forteller at dialogen med unge bønder viktig fordi det er de som skal dra landbruket inn i en ny tid.

– Vi trenger nye løsninger som jeg er helt overbevist om at unge bønder har både kompetanse og kunnskap til å bidra til, for å produsere nok mat, trygg mat og ikke minst en mat som er bærekraftig, sier ministeren.

Se video av at landbruks- og matminister Olaug Bollestad mottar anbefalingene fra de unge bøndene.

Bruk samvirkene i den nye grønne teknologien

Anbefalingene strekker seg fra bedre velferdsordninger for de unge bøndene i etableringsfase til at politikerne bør bruke samvirkene som verktøy for å utvikle ny, grønn teknologi.

– Vi mener at politiske virkemidler skal støtte opp under bonden som industrieier. Det er særlig viktig ettersom vi opplever stadig tøffere konkurranse fra det internasjonale markedet, sier Aasen.

Les mer: 5 anbefalinger fra unge bønder til sterkere samvirker 

Bønder bidrar med mer enn å produsere mat.

De unge bøndene er stolte av den maten de produserer, men samtidig skuffet over at alt det andre de bidrar med ikke får samme oppmerksomhet.

– Sentrale beslutningstakere må bli flinkere til å løfte fram norske bønder sin rolle som naturforvaltere og hvordan vi tar vare på dyr og gårdseiendommer, tradisjoner og lokal kunnskap, sier Aasen.

Les mer: Samvirke gjør 44 000 bønder til industrieiere

Øistein Aasen ble kåret til Årets Unge Bonde 2019 og er nå en av 15 unge bønder som står bak 5 anbefalinger til fremtidens samvirker. Foto: Privat

Politikerne bør lytte til de unge bøndene

Fagsjef for samvirke i Norsk Landbrukssamirke, Julie Nåvik Hval, er imponert over de unge samvirkebøndene.

– For at framtidige bønder skal fortsette å velge samvirkene, må vi forstå hvilke behov og ambisjoner dagens unge samvirkebønder har. Det er ikke gitt at dagens unge bønder ser på samvirkene på samme måte  som sine forfedre, sier fagsjefen.

-Dagens unge samvirkebønder er ambisiøse og endringsvillige – og de ønsker å stake ut en moderne og grønn kurs for framtida. Det viser de fem anbefalingene, sier hun.

Se hele sendingen Landbruk.no på taket om fremtidens samvirker