Samvirke

Oppdatert: 12.05.2020

Publisert: 25.05.2017

Norge er verdensledende på avl på grunn av samvirke

- Samvirke har hatt alt å si for vår avl og er grunnen til at norsk husdyravl har utmerket seg internasjonalt, sier daglig leder i TYR, Oddbjørn Flataker. Foto: iStock

Oppdatert: 12.05.2020

Publisert: 25.05.2017

Samvirkeorganisering av avlsarbeidet har gjort at Norge ligger i verdenstoppen på husdyrgenetikk. I samvirke går bøndene sammen og arbeider for fellesskapets beste.

– Norsk avl blir regnet som noe av det beste i verden. Det ser vi blant annet på at vi eksporterer genetikk til andre land. Vi har gjort det lenge på gris og melkeku og etter hvert har vi også begynt å gjøre det med ammeku, sier daglig leder i samvirkeorganisasjonene TYR, Oddbjørn Flataker.

Les mer: 9300 storfebønder står bak verdens beste ku

Samvirkeavl er ikke som annen avl

Avlsarbeid er det kraftigste verktøyet vi har i husdyrnæringa, og det gode genetiske arbeidet skjer best i samarbeid mellom bønder. Samvirkeorganisering av kjøttfeproduksjon i Norge er avgjørende nå når vi opplever vekst i næringa.

– Samvirke har hatt alt å si for vår avl og er grunnen til at norsk husdyravl har utmerket seg internasjonalt. Suksessfaktoren har vært at bøndene går sammen og samarbeider for å nå et felles mål, forteller Flataker.

Les mer: Bønder jobber sammen for å nå et felles mål

Norsk avl er så god at vi har solgt gener tilbake til opprinnelseslandet

TYR leder det nasjonale avlsarbeidet på de spesialiserte kjøttferasene. Selv om storfekjøttproduksjon har pågått lenge i Norge var det først da TYR opprettet teststasjonen Staur i Stange i 1998 at produksjonen virkelig begynte å ta form.

Åpningen av stasjonen var et enormt løft for næringa. Storfegenetikk avlet fram av norske bønder har blitt så god at den i løpet av de siste årene har blitt solgt tilbake til opprinnelseslandet.

– Vi har solgt storfegener på rasen Charolais avlet fram av norske bønder tilbake til rasens opprinnelsesland Frankrike. Det er omtrent som å selge Whiskey til Skottland.

Utarbeider unike fortrinn innenlands

Den dag i dag er stasjonen den eneste i Europa som tester på egenskapene fôreffektivitet og grovfôropptak på hver enkelt okse. Da kan man velge ut de dyrene som er mest ressurseffektive heller enn å bare se på størst produksjonsvolum.

Les mer: Norske bønder lager bærekraftig biff i samvirke

– I Norge er vi unike i den forstand at vi tar utgangspunkt i det som er nær oss; naturressursene vi har. I framtida er det grunn til å tro at kraftfôret blir dyrere og det blir mer konkurranse om kornet, da er det viktig at vi har dyr som vokser godt på norsk gress, avslutter Flataker.