Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 06.09.2019

Vi redder ikke klima ved å la den norske skogen stå

Lar vi skogen stå urørt så vil trærne blåse ned eller råtne på rot. Foto: Svein Nordrum / NTB scanpix

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 06.09.2019

Mange tror vi må verne den norske skogen for å løse klimakrisen. – Det er helt feil. Et aktivt skogbruk og økt bruk av tre kan føre til en utslippsreduksjon på 9,5 millioner tonn CO2 per år om hundre år, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Skogen er som kjent verdens lunger. Den sørger for å ta opp karbon og omdanne det til oksygen. Derfor tror mange at vi må verne skogen for å løse klimakrisen.

– Vi må bruke skogressursene til å produsere nødvendige miljøvennlige og fornybare produkter for å løse klimakrisen. Lar vi skogen stå urørt så vil trærne blåse ned eller råtne på rot, og da slipper trærne i skogen etter hvert ut like mye CO2 som de binder, sier Arne Ivar Sletnes.

Rapport viser tydelig at vi må bruke skogen

Han får støtte av administrerende direktør i skogeierforbundet, Per Skorge som viser til Miljødirektoratets rapport fra 2016 som slår fast at vern av skog ikke er et klimatiltak.

– Rapporten kunne ikke vært tydeligere. Det er ikke løsningen å ligge disse ressursene ligge øde, vi må heller bruke skogen, sier han.

Skorge påpeker derimot at det ved tropisk skog så er situasjonen annerledes.

– Det varme klimaet i de tropiske skogene gjør at biomassen er mest i trær og ikke i jordbunn. Det gjør at det kan være vanskelig å bevare jordsmonn og få til ny skog. I Norge kan vi hogge og plante – og vi kan gjøre det om og om igjen uten å forringe skogen, sier Skorge.

Granskog

I dag har vi tre ganger så mye skog i Norge som vi hadde for hundre år siden. Foto: Ingeborg Anker Rasch

Dobbel klimagevinst

Ved å plante trær og bruke trevirke oppnår vi dobbel klimagevinst.

– Gjennom fotosyntesen omdanner trærne vann og CO2 til karbohydrater og oksygen så lenge de vokser. Karbonet lagres i trærne. Når vi hogger trærne vil karbonet lagres videre i treproduktene. Nye trær som plantes binder ny CO2. I tillegg kan vi erstatte fossile råvarer og redusere utslipp fra annen industri og produksjon, forklarer fagsjef Sletnes.

Nøkkelen er bærekraftig utnyttelse av skogen

Sletnes mener nøkkelen er å utnytte skogen på en bærekraftig måte. Siden 2000 har nesten 100 prosent av det norske skogbruket vært miljøsertifisert.

– For hundre år siden var den norske skogen nesten utarmet etter uvettig hogst. I dag har vi tre ganger så mye skog som tidlig på 1900-tallet. Norske skogbrukere på 50- og 60-tallet var forutseende, tok grep og plantet store mengder trær for å sikre fremtidens skognæring, sier Sletnes.

For hvert tre som blir hugget plantes det minst et nytt.

Stort potensiale for å øke skogproduksjonen i Norge

Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er det bærekraftig grunnlag for å øke uttaket av tømmer fra de norske skogene til minst 15 millioner kubikkmeter årlig. I tillegg kommer uttak til ved. Det er en økning på 35 % sammenlignet med dagens uttak.

Det er også potensiale for å øke skogproduksjonen i Norge. Dette kan gjøres ved å plante på nye arealer, plante tettere på eksisterende skogarealer, gjøre plantene bedre og gjødsle bedre.

– Utnytter man disse mulighetene for industriell vekst, kan man øke CO2-opptaket med 3 millioner tonn CO2 per år allerede i 2050, avslutter fagsjef Arne Ivar Sletnes.