Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 23.08.2019

Vil fremtidens salat dyrkes i samkultur med fisk?

Det er ikke mulig å bruke kjemiske plantevernmidler i et akvaponisk system da de ville tatt knekken på fiskene. Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 23.08.2019

NIBIO Landvik tester nå dyrking av ruccolasalat og oppdrett av fisk i et økosystem. Resultatet kan bli dobbelt så mye mat på samme areal, samtidig som vi kan øke produksjon av norsk ruccola.

Norge er verdensledende innen hydroponisk dyrking av salat. Det betyr at plantene vokser i oksygenrikt vann fremfor jord. Nå tester forsker Randi Seljåsen ved NIBIO Landvik en ny dyrkingsmetode der plantene vokser i vann fra kar med fiskeoppdrett.

– Akvaponisk dyrking er et system der vi utnytter alle næringsstoffer i et økosystem. Plantene tar opp næring fra avfallsstoff fra fiskebassenget og filtrerer vannet tilbake til fiskene. Slik kan vi produsere dobbelt så mye mat på samme areal, forklarer Seljåsen.

Akvaponisk dyrkning gir samme avlingsnivå

På NIBIO Landvik har de testet dyrking av ruccola i et akvaponisk system og sammenlignet produksjonen med vanlig hydroponisk metode.

– Forskjellen på de to metodene er næringsstoffene i vannet. I hydroponisk dyrking tilsetter man helt vanlig plantenæring, mens i et akvaponisk system utnytter vi næringen i avfallstoff fra fiskeproduksjon, forklarer Seljåsen.

Resultatene fra testene viser at akvaponisk dyrking gir samme avlingsnivå som hydroponisk dyrking og like god kvalitet på ruccola.

Les mer: Norge er verdensledende innenfor ny dyrkingsteknikk

Se video fra akvaponisk dyrking på NIBIO Landvik:

Et unikt biofilter beskytter plantene

En viktig forskjell mellom de to dyrkingsmetodene er at plantene som er dyrket med næringsstoff fra fiskeavfall, ser ut til å være bedre rustet mot sykdom.

– Vi fikk sykdom i det hydroponiske anlegget, men ikke i det akvaponiske. I det hydroponiske anlegget døde alle platene 3 uker etter sykdomsutbruddet, mens de fortsatt var fine i akvaponisystemet etter 6 uker, sier Seljåsen.

Forskeren tror årsaken er det unike biofilteret som er kjernen det akvaponiske systemet, samt at plantene får et kraftigere rotsystem, og dermed blir mer robuste.

– Vi bruker et biologisk filter for å omdanne næringsstoffene i fiskebassenget til stoffer som plantene trenger for å vokse, og for å fjerne stoffer som fiskene ikke tåler. Biofilteret består av en rekke bakterier og en del av disse bakteriene kan beskytte plantene mot sykdom, forklarer hun.

Det er heller ikke mulig å bruke kjemiske plantevernmidler i et akvaponisk system da de ville tatt knekken på fiskene.

Les mer: Salg av norsk frukt og grønt skal øke med 150 prosent ved hjelp av ny teknologi

Grofondet støtter innovative og grønne prosjekter. Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Målet er å redusere importen

I dag produseres ruccola i Norge stort sett fra mai til oktober på friland. Seljåsen tror de nye dyrkingsmetodene kan bidra til helårsproduksjon av ruccola og andre bladvekster i Norge.

– I dag importerer vi 50 prosent av ruccolaen vi spiser. Med akvaponisk dyrking kan vi redusere importen fordi vi kan produsere også på vinterstid, når man vanligvis ikke har produksjon i Norge, sier hun.

Det kan være utfordrende at høye temperaturer i veksthus sommerstid gir behov for nedkjøling av vann til kaldtvannsfisk. Ørret trives ikke over 17 grader i vanntemperaturen.

– Det kan derfor lønne seg å ta en pause i den akvaponiske produksjonen i sommerhalvåret, men da må dette sammenfalle med slakting av fisken og innsett av ny fisk på høsten, sier forskeren

Les mer: 8 tiltak som vil øke norskandelen i frukt- og grønnsaksavdelingen.

Grofondet støtter innovative og grønne prosjekter

Seljåsens forsking er en av 26 prosjekter som har fått støtte fra Grofondet. Forskeren mener det er bra at initiativet kommer fra Bama og Gartnerhallen.

– Bøndene er interesserte og synes det er spennende, men det er jo komplisert. De er avhengig av markedet. Så de vil gjerne begynne på nye ting, men gjerne i samarbeid med leverandørene, sier hun.

Les mer: Grofondet deler ut millioner til økt produksjon av frukt og grønt

Fakta om nye akvaponisk dyrking:

  • Hydroponisk dyrking foregår i veksthus der plantene dyrkes i oksygenrikt vann fremfor jord.
  • Akvaponisk dyrking kan foregå både i veksthus og vekstrom med plantebelysning. I begge tilfellene kan vannet komme fra fiskebasseng.
  • Prosjektet er støttet av Grofondet