Bærekraft, Samvirke

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 03.10.2017

Visste du at både seigmenn og pølser inneholder potet?

Du spiser mer potet enn du tror! Poteter inneholder stivelse som blir brukt i kjøttprodukter som pølser. Foto: iStock

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 03.10.2017

Hva har Nidars seigmenn, norsk juleakevitt og Gildes pølser til felles? De inneholder alle potet!

– Som norske forbrukere tenker vi neppe over at poteten er så allsidig som den er. At vi har poteten i akevitten vet sikkert mange, men at det er potet i pølser, seigmenn og i sjokolade som Troika, det er kanskje ikke så mange kjent med, sier administrerende direktør i HOFF, Ingeborg Flønes.

Du spiser flere poteter enn du tror

Poteter inneholder som kjent mye stivelse. Avrenspoteten males opp og omdannes til diverse stivelseprodukter og potetmel.

Potetstivelse blir brukt som ingrediens i bearbeiding av en del kjøttprodukter som kjøttkaker, karbonader og pølser.

Potetstivelse kan også omdannes til søtningsstoffet glykose. Glykosen brukes blant annet til å lage geleprodukter i godterindustrien, som geleen i seigmenn.

Les mer: Norsk potetindustri er sirkulærøkonomi i praksis

Alle poteter som kommer inn til potetsamvirket HOFF blir brukt til noe fornuftig. Det sørger avrenspotetordningen for. Foto: iStock

Alle poteter blir brukt til noe fornuftig

Hvert eneste år tar potetsamvirke HOFF i mot rundt 50 000 tonn såkalt «avrenspotet».

Dette er poteter som hverken er bra nok til å bli solgt som matpotet eller som kan brukes som industripotet, og de blir dermed sortert vekk.

Potetene kan ha feil størrelse, ha noen flekker eller ha pådratt seg skader, men de inneholder akkurat de samme næringsstoffene som vanlig potet, og er dermed nyttig å bruke til andre formål.

– Potetene som av ulike årsaker ikke kan selges i butikk eller brukes i industri tar vi imot og lager andre produkter av, sier Flønes.

Les mer: 50 000 tonn mindre matsvinn i året med avrensordningen

Sirkulærøkonomi i praksis

For å kutte i klimagassutslipp samtidig som vi øker verdiskapingen til norsk landbruk er det mange som mener vi trenger en endring av dagens produksjons- og forbruksmønstre.

Avrensordningen til norsk potetindustri blir trukket frem som et godt eksempel på sirkulærøkonomi der alle råvarer blir brukt til noe fornuftig.

– Her hos Hoff kastes ingen ting. All potet som blir levert til oss blir brukt til noe fornuftig. Det er sirkulærøkonomi i praksis, sier Flønes.

Les mer: På tide å tenke sirkulærøkonomi