Landbruk arena, Samvirke

Publisert: 24.11.2022

Webinar 3: god eierstyring og foretaksledelse

Publisert: 24.11.2022

Vi har gleden av å tilby en webinarserie hvor vi tar opp forskjellige temaer knyttet til samvirke som organisasjonsform.

Webinaret tar for seg Samvirkeanbefalingen som bygger på samvirkeloven, og som redegjør for rollefordelingen mellom årsmøtet, styret og daglig leder utover det som følger av lovgivningen.

Med oss har vi Tore Fjørtoft, advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt. Tore har en juridisk doktorgrad i samvirkerett og regnes som landets fremste ekspert på området. Han har i en årrekke forelest i selskapsrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hans kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, og tillegg har han en generell forvaltningsrettslig kompetanse.