Teknologi

Oppdatert: 17.11.2020

Publisert: 16.11.2020

Beiteteknologi gjør at vi kan utnytte norske gressarealer enda bedre

Oppdatert: 17.11.2020

Publisert: 16.11.2020

Gress er en viktig ressurs for norsk matproduksjon. Ved å utvikle ny, norsk beiteteknologi kan husdyra våre utnytte naturressursene våre enda bedre. Det er bra for dyra, bonden og kloden.

I over 20 år har den norske gründeren Oscar Hovde Berntsen jobbet med å utvikle en teknologi som gjør fysiske gjerder overflødige, Nofence.

Med hjelp av mobiltelefonen kan bonden tegne opp virtuelle gjerder. Dyra holder seg innenfor det dedikerte området ved hjelp av lydsignaler.

– Fysiske gjerder er dyrt og det krever mye jobb og vedlikehold. Siden fysiske gjerder krever så mye innsats er det lettere for bonden å ha dyra hjemme. Det betyr at vi ikke kan utnytte de naturgitte ressursene som utmarka er, sier Berntsen.

Lytt til landbruk.no på øret med Oscar Hovde Berntsen og melkebonde Øistein Aasen

Husdyr bør ut på beite

Gjerdeteknologien ble i utgangspunktet utviklet for geit, men det viser seg at den også fungerer på sau og storfe.

I Norge har vi lite dyrka mark, men nesten halvparten av landet vårt består av utmark.

Gründeren håper at flere husdyr kommer seg på beite når bonden slipper å sette opp fysiske gjerder og at teknologien vil føre til mer matproduksjon på norske ressurser.

– Med vår teknologi kan bonden utnytte ressursene på gården slik at det blir mat av det. Når beitedyr får være på beite så utnytter de jorda slik naturen designet det, sier han.

Bonde opplever en ny hverdag med virtuelle gjerder

Melkebonde og Tine-produsent Øistein Aasen har testet den nye beiteteknologien i sommer. Han forteller om en helt ny hverdag.

– Vi driver med setring i utmark og kua går der hun vil. Det betyr som regel at hun går et sted der vi ikke vil, ler han.

Aasen har derfor brukt mye tid på å hente kyrne sine på nabogårdene, nede i bygda eller i nabokommunen.

– Da vi fikk Nofence så setter vi grensene selv ved hjelp av mobiltelefonen hvor dyra kan gå. For oss har det spart 14 dager med arbeid, forklarer han.

Les mer: Ny gjerdeteknologi gjør hverdagen til melkebonde Øistein Aasen mer effektiv

Melkebonde Øistein Aasen har testet den nye beiteteknologien i sommer. Han forteller om en helt ny hverdag. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Dyra har lært seg hvor de kan gå og ikke

Bonden mener dyra har det bedre uten gjerder.

– Dyra kommer ut på beite tidligere og tas hjem senere, forklarer han.

For Aasen er dyrevelferd veldig viktig. Han var litt skeptisk til om kyrne kom til å lære seg det nye systemet uten gjerder uten å få støt.

Hvis ikke dyrene hører på lydsignalene når de nærmer seg de virtuelle gjerdene vil de få et lite strømstøt. Støtet er ikke farligere enn støt fra vanlige strømgjerder, men det er sjeldent dyra ikke reagerer på lydsignalene.

– Hvis dyra får støt, så tar de dette kjempefint. De forholder seg til det som lydene sier de har lov til. De får store områder å gå på og må jo ha det super fint, sier han.

Utnytta utmark er bærekraftig

Fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp, tror teknologier som Nofence vil revolusjonere måten vi produserer mat på.

– Hvis vi kan utnytte utmarka enda bedre betyr det mer mat på norske ressurser. Det er bærekraftig matproduksjon, sier han.

Forskning viser at økt bruk av utmarka vil ha positive konsekvenser for både klima og biologisk mangfold.

– Det ser ut til at dyra har det bra uten gjerder og samtidig betyr det mindre arbeid og kostander for bonden. Det er bra for både dyra, kloden og bondens lommebok, avslutter han.

Se video fra Tolga: