Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 18.03.2019

Bonden bruker ikke mindre tid med dyra med melkerobot

Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 18.03.2019

Melkeroboten har blitt et vanlig syn i norske fjøs. Mange tror det betyr at bonden er mindre i fjøset. En ny undersøkelse fra Ruralis viser at bonden bruker like mye tid med dyra sine som før.

Matproduksjon krever mye arbeid. Men, med melkerobot og økt automatisering i fjøset kan bonden overlate melkingen til kyrne selv. Det betyr en mer fleksibel hverdag for bonden viser en ny undersøkelse gjort av Ruralis.

– Bonden kan gå på jobb, gå hjem, og så passer automatikken på til de kommer tilbake til neste økt, sier Gunnar Dalen, næringsstipendiat hos Veterinærhøyskolen ved NMBU og TINE.

Bønder med roboter har en annen hverdag

Ruralis har sett på hvordan bøndene har det med roboter i fjøset. Undersøkelsen viser at de har en annen hverdag enn de bøndene som ikke har roboter.

– Det blir et mer normalt arbeidsliv og bonden kan gjøre andre aktiviteter på kveldstid, sier Dalen.

Undersøkelsen viser at bøndene bruker like mye tid i fjøset med dyrene, men at tiden som tidligere ble brukt til melking nå kan brukes på andre gjøremål.

Bønder med robot bruker like mye tid i fjøset som andre bønder, men robotene kan frigi tid til andre typer gjøremål. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Viktig med et rent fjøs

– En melkerobot har digitale øyne. Derfor er det viktig at både linser og kyr er rene og pene. Bonden bruker derfor heller tid på å pusse dyr og båser, og på å strø og passe på at det ikke er skittent, forklarer Dalen.

Tiden bonden bruker sammen med dyra er altså minst like stor som for de som ikke har robot.

– Menneskekontakten er der like mye som før, men kanskje ikke akkurat når kyrne blir melket, sier Dalen.

Bonden må aldri fjernes fra fjøset

Dalen påpeker at selv om roboter og bruk av automatikk er bra, så må vi aldri glemme bonden i husdyrproduksjonen.

– Datamaskiner bruker matematikk og logikk, mens empati og omsorg er en menneskelig egenskap. Mennesket må aldri fjernes fra kua, for hvis noe som skjer ikke passer med algoritmene, så får ikke maskinene med seg det. Datamaskiner skal hjelpe bonden å fokusere innsatsen sin, ikke å fjerne bonden, avslutter Dalen.

Hør podcast med Gunnar Dalen: