Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.10.2019

Derfor arrangerer vi teknologikonferansen LandTek2019

LandTek 2019 er en teknologikonferanse for aktører i og rundt norsk matproduksjon.

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.10.2019

Norske teknologimiljøer er verdensledende innen sine felt. Samtidig er norske bønder ivrige etter å ta i bruk ny teknologi. På LandTek 2019 kan teknologer og landbruket finne sammen for å finne de løsningene bonden trenger for å bli enda mer konkurransedyktig og klimavennlig.

For tredje året på rad arrangerer Norsk Landbrukssamvirke teknologi- og landbrukskonferansen LandTek.

– LandTek er blitt en viktig møteplass for alle oss i landbruket som er opptatt av hvordan ny teknologi kan øke verdiskapingen i og rundt norsk matproduksjon og gjøre den enda mer bærekraftig, sier leder av programkomiteen for LandTek 2019 og fagsjef for næringspolitikk og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Årets konferanse skal handle om hvordan roboter, stordata og kunstig intelligens kan gi oss både nullutslippsgården og bedre dyrevelferd.

Det forskes på hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp

I Norge har landbruket blitt enige med regjeringen om å kutte 5 millioner CO2 ekvivalenter innen 2030.

Allerede nå foregår det mye spennende forskning på hvordan vi kan redusere klimagassutslippene fra landbruket og drøvtyggerne våre.

– På LandTek 2019 vil du få se at nullutslippsgården kan være nærmere enn mange tror. Mye av teknologien er her allerede eller er under utvikling. Det skjer mye spennende på både husdyrgjødsel og biokull, sier Klepp.

Les mer: Nullutslippsgården er nærmere enn du tror

Flere av klimatiltakene skjer på norske gårder nå

Fagsjefen synes det er spennende at flere norske selskaper er langt fremme i dette teknologiløpet.

– Minst like gledelig er det å se at norske bønder mer enn gjerne tester ut disse lavutslippsløsningene, sier han.

Noen av løsningene som blir presentert på LandTek 2019, er allerede rullet ut på norske gårdsbruk, men fagsjefen mener det foreligger et enda større potensiale for flere av løsningene

– Når disse løsningen har tatt av internasjonalt, da kan vi virkelig slå oss på brystet å si at vi har gjort en forskjell til klimaets beste, sier Klepp.

Se video av forskerbonden Knut Vasdal:

Teknologiskiftet i resten av næringslivet treffer landbruket

I dag legger vi igjen data om selv når vi bruker data og mobiltelefon. Men også husdyrene våre er storprodusenter av data med de riktige verktøyene.

– Muligheten vi har til å samle enorme datamengder gjennom sensorer, for så å lagre disse dataene i en skyløsning er et av kjennetegnene for denne tidsalderen. Kunstig intelligens og maskinlæring gjør det enklere og raskere å få vettuge resultater av dataene, forklarer Klepp.

Landbrukets Innovasjonsprisvinner Mimiro er så langt det beste eksemplet på mulighetene i datainnsamling og analyse fra norske husdyr.

– Mimiro skal i første omgang gi norske bønder bedre beslutningsstøtte. Fungerer denne dataplattformen for norske bønder er det lite som tilsier at det ikke også skal fungere i utlandet, sier fagsjefen.

LandTek Investments er årets nyvinning

Selv om det foregår mye spennende teknologiutvikling for landbruket i Norge er det mange oppstartsbedrifter som har utfordringer med å skaffe nok investeringskapital.

– Investorene står ennå ikke kø for å investere i norske AgriTech-selskaper. Jeg tror mye av forklaringen er at investorene rett og slett ikke er blitt klar over potensiale som her finnes. Derfor arrangerer vi LandTek Investments, sier Klepp.

Fagsjefen håper det norske investeringsmiljøet vil se potensiale i norsk landbruksteknologi og vil ta turen til Storo 31. oktober.

– Potensiale for norskutviklet teknologi er enormt og det er mange spennende oppstartsselskaper å investere i. Det bør være godt nytt for norske investorer, sier fagsjefen.

FAKTABOKS:

  • LandTek 2019 er en teknologikonferanse for aktører i og rundt norsk matproduksjon.
  • Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Norsk Forening for Elektro og Automatisering.
  • LandTek 2019 er en møteplass for alle som er opptatt teknologiutviklingen i norsk matproduksjon.
  • Konferansen er en arena hvor teknologer, bønder, forskere, matindustrien og andre interesserte får kunnskap om og diskuterer teknologiløsninger for et fremtidsrettet og bærekraftig norsk jordbruk.