Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.10.2019

DigiPig vil øke dyrevelferden i norske grisebinger

En løsning basert på maskinlæringsprogrammer vil kunne identifisere negative og positive atferdsmessige indikatorer. Foto: Nortura/Gunnar Klingwall

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.10.2019

I løpet av 48 timer kom en tverrfaglig prosjektgruppe frem til konseptet DigiPig på Landbrukes Innovasjonscamp. - Vi ønsker at DigiPig skal øke livskvaliteten til norske slaktegriser og samtidig øke tilliten til dyrevelferden i norsk landbruk, sier prosjektleder og veterinær ved NMBU, Inger Lise Andersen.

Etter flere skandaler i media har tilliten til dyrevelferden i norske grisebinger fått seg en knekk. Det ønsket prosjektgruppa til Inger Lise Andersen å gjøre noe med i Landbrukets Innovasjonscamp.

De kom derfor med ideen DigiPig som nå har fått utviklingsstøtte av Innovasjon Norge.

– Vi ønsker å utvikle et digitalt konsept basert på videoanalyse kombinert med sensorteknologi som skal bidra til å øke velferden i husdyrproduksjonen, sier Andersen.

Hør tidligere podcast om innovasjonscamp:

Bonden får beskjed om negativ og positiv adferd hos grisen

Målet med DigiPig er å etablere et digitalt overvåkingssystem basert på video og sensorer som registrerer spesifikke atferdsmønstre på individnivå. Ved avvik vil bonden få beskjed via en app.

En løsning basert på maskinlæringsprogrammer vil kunne identifisere negative og positive atferdsmessige indikatorer.

– Negative adferdsmønster kan være halebiting, halthet, passivitet, rett hale og grisehyl, mens lek, utforsking, positiv sosial kontakt, krøll på halen, logring og lavfrekvent grynting er positive adferdsmønster. Alt dette kan vi måle med dagens teknologi, sier Andersen.

Alt av adferdsmønster hos grisen kan måles med dagens teknologi. Foto: Norsvin

En anvendelig «tillitssky»

Prosjektgruppa håper at DigiPig kan bidra til å øke tilliten til dyrevelferdsnivået i norsk landbruk.

– Gjennom at dataene deles i en database, en «tillitssky», kan de som ønsker hente ut objektive målinger av velferdsnivået til norske husdyr. Nortura eller Matmerk kan bruke disse dataene for å underbygge tilliten til norsk husdyrproduksjon, sier Andersen.

Dataene som er samlet i DigiPig kan også gjøres tilgjengelig for en rekke aktører innenfor landbruket, både innenfor produsent og leverandørleddet, og til forbruker.

– På denne måten vil DigiPig kunne bidra til å øke tilliten til norsk svineproduksjon gjennom sin transparens, beskytte inntektsgrunnlaget til den norske bonden og bidra til innovasjon, sier hun.

Les mer: Kunstig intelligens og maskinlæring på full fart inn i norske fjøs og binger

Systemet er bondevennlig

Prosjektgruppa mener også systemet vil være bra for bonden.

– Et brukervennlig system gir bonden løpende informasjon selv når han ikke er tilstede, han kan oppnå bedre tilvekst og slakteresultater, mer effektiv fôrutnytting og bedre kjøttkvalitet på grunn av mindre stress. Kort sagt: bedre driftsstyring og bedre økonomi!, sier Andersen.

Overvåkingssystemet kan overføres til andre dyreslag

Prosjektet tar i dag utgangspunkt i slaktegris, men kan overføres til andre dyrearter.

– Etter fullført utprøving på gris, kan løsningen videreutvikles og tilbys alle husdyrproduksjoner i Norge. Norge er et foregangsland når det gjelder dyrehelsedokumentasjon, og nå har vi muligheten til å utvikle løsninger for å samle tilsvarende dokumentasjon på dyrevelferd, sier Andersen.

Det er ikke bare for norske forbrukere at dyrevelferd er viktig.

– Et velfungerende norsk system vil bli et attraktivt produkt på det internasjonale marked som har stadig mer fokus på dyrevelferd, avslutter hun.

FAKTABOKS:

  • Prosjektgruppen består av folk med kompetanse innen husdyrnæring og vetrinærfag, økonomistudier, sentorteknologi og dataanalyse, forretningsutviklig og kommunikasjon, avl og genetikk, forskning innen atfedsbiologi og dyrevelferd.