Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.10.2019

Digital kalvebinge lar kua besøke kalven etter fødsel

SmartCalfCare er en smart kalvebinge som gjør at kua kan besøke kalven sin de første ukene etter fødsel. Foto: Differ

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 29.10.2019

Med den digitale kalvebingen SmartCalfCare kan kua besøke kalven når det passer henne. Det kan bety økt dyrevelferd uten at det går på bekostning av bondens økonomi.

I konvensjonell melkeproduksjon blir ku og kalv skilt noen timer etter fødselen. Nå ønsker en tverrfaglig prosjektgruppe å utvikle et smart system som gjør det mulig for mor og kalv å være sammen også etter fødselen.

– SmartCalfCare er en smart kalvebinge som gjør at kua kan besøke kalven sin de første ukene etter fødsel slik at den får suge melk og får være nær moren sin, sier forsker på dyrevelferd i Veterinærinstituttet, Julie Føske Johnsen.

Derfor blir kalven skilt fra kua

Praksisen med å skille kua og kalv rett etter fødselen har mange årsaker.

En årsak er at bonden vil ha kontroll på at kalven får i seg nok av den næringsrike råmelka. En annen er at det blir vanskeligere å skille ku og kalv jo mer tid de tilbringer sammen.

Det er også et økonomisk spørsmål å la kalven drikke melk av mor. En kalv kan drikke opp mot halvparten av kuas daglige melkeproduksjon.

SmartCalfCare fungerer slik

Prosjektgruppa bak SmartCalfCare mener at med det nye systemet så kan fordelene med å la ku og kalv gå sammen bli større enn ulempene.

Begynnelsen vil kalven trolig ha godt av å die ofte. Kua har også behov for å tømmes ofte. Bonden kan regulere kuas tilgang til kalven i SmartCalfCare basert på kalvens alder, inntak av fast føde og kuas melkeproduksjon, forklarer Føske Johnsen.

Etter hvert som kalven blir større vil SmartCalfCare systemet motivere kalven til å drikke melk via automatisk melkefôring som vil gjøre kalven ernæringsmessig uavhengig fra kua.

– Når kalven blir eldre, kan bonden begrense kuas tilgang til kalven ved at hun skal melkes i robot først. Kalven vil skilles fra kua gradvis, uten å miste mor og melk samtidig. Systemet anpasser seg ku-kalv parets naturlige behov og er fleksibelt for bonden, sier hun.

Når kalven blir eldre, kan bonden begrense kuas tilgang til kalven ved at hun skal melkes i robot først. Foto: Julie Føske Johnsen

Bonden trenger ikke bruke mange penger på nytt utstyr

SmartCare-bingen skal bestå av allerede eksisterende tekniske løsninger slik at bonden ikke trenger å kjøpe mye nytt utstyr.

I dag finnes det allerede teknologi som smartport, fleksible grinder samt melkefôrings- og kraftfôrautomat.

– Det nye systemet skal nå testes ut og vi kommer antakelig til å lære veldig mye. Kanskje ser den ideelle løsningen for å ha ku og kalv sammen i moderne melkekufjøs helt annerledes ut, sier Føske Johnsen.

Ideen kom til under landbrukets innovasjonscamp

Ideen til SmartCare ble klekket ut under Landbrukets Innovasjonscamp i januar 2019.

– I gruppa vår var det stor interesse for å finne løsninger for at ku og kalv kan ha mer kontakt i fjøset. Innovasjonscamp gav oss en unik mulighet til å konkretisere en slik idè, sier Føske Johnsen.

Det er en tverrfaglig gruppe med kompetanse innen veterinærmedisin, dyrevelferd, husdyrfag, etologi og forretningsutvikling som står bak ideen.

Samvirkebedriftene TINE og Felleskjøpet er også med, i tillegg til NMBU og melkerobotprodusenten Delaval.

Nå skal løsningen tilpasses dagens fjøs

Prosjekgruppa har nå fått innvilget støtte fra Forskningsrådet om å starte et forprosjekt.

Hovedmålet i forprosjektet er å utvikle og teste en prototype av SmartCalfCare ved NMBUs Senter for husdyrforsøk på Ås gård.

– Utvikling av prototypen skal gi innsikt i hvordan den endelige løsningen burde utformes slik at den er enkel å bruke og ikke for dyr for bonden. Løsningen vil tilpasses dagens fjøs, samt gi en indikasjon på hvordan fremtidens fjøs kan planlegges for å bedre dyrevelferd, sier hun.