Teknologi

Oppdatert: 14.10.2022

Publisert: 19.10.2020

Egne data hjelper bonden med å produsere maten enda smartere

Oppdatert: 14.10.2022

Publisert: 19.10.2020

Smartere bruk av egne data skal hjelpe bonden å produsere mer mat på egne innsatsfaktorer. - Vi skal hjelpe bonden å produsere enda smartere til det beste for forbruker, bonde og dyr, sier administrerende direktør i MIMIRO, Christian Schøyen.

Norske bønder produserer ikke bare førsteklasses kjøtt og melk – de produserer også store mengder med førsteklasses data.

– Det kan være data om kvaliteten på melka, fôret og dyras helse – så vel som jordsmonn og været – og kontinuerlig sammenheng mellom disse, forklarer Schøyen i MIMIRO.

Ved å ta i bruk ny teknologi som kunstig intelligens, maskinlæring og stordatanalyse kan dataene brukes for å produsere maten enda smartere.

Schøyen mener bedre beslutningsstøtte vil føre til mer bærekraftig matproduksjon til fordel for både bonde og forbruker.

– Ved å gjødsle smartere kan bonden få enda mer ut av husdyrgjødselen sin, og justere bruk av innsatsfaktorer som kunstgjødsel. Det er ikke bare bra for bonden som kan redusere kostnadene sine, men også bra for miljøet, sier Schøyen.

Hver enkelt ku i fokus med appen Eana

MIMIRO ble etablert i august 2018 av TINE og Felleskjøpet Agri. MIMIRO er eier av KuKontrollen og har allerede utviklet to nye applikasjoner, Eana Ku og Eana Skifte.

– Eana Ku hjelper melkebøndene å ha detaljert oversikt over hver enkelt ku sin melkeproduksjon, helse og matvaner. Eana Skifte holder oversikt over arbeidet på jordene, sier Schøyen.

Begge appene samler inn data fra gården til MIMIRO sin skyløsning og bruker maskinlæringsteknologi kombinert med forskningsbasert landbrukskompetanse for å analysere og verdiøke dataene.

– Vi samler inn data langs produksjonskjeden til bonden, fra ulike oppgaver på gården, analyserer dataene og gir beslutningsstøtte på hvordan bonden kan utføre oppgavene på best mulig måte, sier Schøyen om applikasjonene.

Les mer: Teknologiselskap eid av norske bønder vinner landbrukets Innovasjonspris 2019

Begge appene samler inn data fra gården til MIMIRO sin skyløsning. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

Tilgjengelig data når bonden trenger det

Melkebonde Randi Iren Liverud holder til på Spydeberg i Østfold. I 2018 investerte hun i et flunkende nytt robotfjøs for sine 35 melkekyr.

Hun har tatt i bruk Eana-applikasjonene siden det nye fjøset stod ferdig.

– Applikasjonene hjelper meg med å effektivisere hverdagen min. Jeg kan hente ut den dataen jeg trenger, når jeg trenger den, her på mobilen min, forklarer hun.

Bonden kan ta avgjørelser på mobilen

Å være bonde består av å ta mange avgjørelser som har store konsekvenser for dyr og økonomi: Når skal melkekuene sendes på beite? Når er det tid for kalving? Når bør man bestille slakting?

For Liverud har arbeidet på gården blitt mye enklere når man får hjelp til å sammenstille informasjonen på en god måte.

– Jeg har oversikt her på mobilen over alle prosessene på gården. Nå kan jeg sjekke når det nærmer seg kalving og jeg kan flytte kua over til kalvingsbingen i riktig tid, forklarer hun.

Se video:

Smartere produksjon gir bedre økonomi for bonden

Schøyen mener bøndene vil få mye igjen ved å ta bedre beslutninger basert på data fra sin egen produksjon.

– Ved å bedre ressursutnyttelsen og produsere smartere ser vi at melkeprodusentene kan øke fortjenesten på melka med over 25 øre literen, sier Schøyen.

Liverud er mest fornøyd med at hun har redusert tiden på kontoret foran pc`en og kan tilbringe mer tid i fjøset med dyra.

– Jeg brukte mye tid på å løpe frem og tilbake mellom fjøset og kontoret for enten å registrere data eller hente ut informasjon. Nå har jeg alltid mobilen i handa og kan enkelt bruke den. Det gjør at jeg kan bruker mer tid med dyra, avslutter hun.