Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 28.01.2020

En ny hightech jurscanner skal gjøre den norske kua enda bedre

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 28.01.2020

En nyutviklet jurscanner skal på sikt forbedre kua sitt jur slik at blant annet spenene på kua passer bedre inn i melkemaskinene. – Juret er en av de egenskapene bøndene er mest oppfatt av at vi skal forbedre, sier forsker i Geno, Øyvind Nordbø.

Tradisjonelt har utseendet på kua, inklusiv juret, blitt visuelt vurdert av enkeltpersoner. Det har gitt Geno og det norske landbruket gode data gjennom mange år.

– Men det menneskelige øyet har sine begrensinger og da er det veldig fint å ty til digitale hjelpemidler, sier Øyvind Nordbø, som er forsker i Geno.

Hør podcast med Frida Gunnestad Johansen og forsker Øyvind Nordbø fra Geno:

Datafangsten skal bli bedre ved å bruke 3D-utstyr

Avlssamvirke tester derfor nå ut egenutviklet 3D-målingsutstyr i samarbeid med internasjonale og norske universiteter og med støtte av Norges Forskningsråd.

Målet er å forbedre datafangsten for avlsarbeidet ved hjelp av 3D kamera. Jurets og spenenes utforming er tett koblet med kuas helse. Kua har det best når en unngår sykdom på jur, så dyrevelferdsmessig er dette også viktig.

– Vi har hatt en god avlsmessig fremgang på kuas jur, både på funksjonalitet og utseende, men vi har fortsatt en del å gå på, sier Nordbø.

Kuas jur og spener er av de egenskapene der bøndene ønsker en ytterligere forbedring.

– Vi i er også i sterk konkurranse med andre genetikkleverandører på akkurat disse egenskapene, forklarer Nordbø.

Slik fungerer jurscanneren

Geno SA har i flere år jobbet med å utvikle kameraet som kan benyttes for å hente inn presise data på jur egenskapene på NRF-kua.

– Nå har vi kommet så langt at det er på tide å teste dem i et større feltarbeid på norske gårder, sier Nordbø.

Jurscanneren består av et 3D-kamera, RFID-antenne, en minidatamaskin og strømforsyning.

– Kameraet skal plasseres på golvet under kua, og det tar bilder av kujuret med millimeters nøyaktighet. Vi skal videre utvikle robotsyn som kan hente ut nøkkeldata om jurets og spenenes størrelse og form som kan utnyttes i avlsarbeidet, forklarer Nordbø.

Les mer: Melkeroboten gir store muligheter for å videreutvikle norsk landbruks unike fortrinn

 

Juret er en av de egenskapene bøndene er mest opptatt av at vi skal forbedre, sier Geno-forsker Øyvind Nordbø. Foto: Differ Media

Juret må være godt for at melkeroboten skal finne spenene

Et robust, friskt og holdbart jur er viktig for både bonden og for kua.

– En stor andel av norske kyr står i melkerobot, og for at roboten skal være i stand til å finne spenene så måjuret og roboten være tilpasset hverandre, sier Nordbø.

Et godt jur er et jur som er godt å melke, uansett om det er person eller robot som skal melke. Å få kua til å fungere i lag med maskinene er veldig viktig

– Det er positivt at kua passer til melkemaskinene. Hadde den ikke gjort det, så måtte det bli brukt mye mer ressurser for å få melka ut og det hadde påvirket melkepriser, så for den norske forbruker så bør en tenke at det er en bra ting at vi avler på dette, sier Nordbø.

Avl er viktig for at kua skal bli mest mulig klimavennlig

Avl er viktig for fremtidens landbruk fordi vi kan utvikle kua vår til å bli så bærekraftig og klimavennlig som overhodet mulig.

– Det gir store muligheter for fremtidens landbruk, og med mer presise data vil vi kunne forbedre genetikken ytterligere, sier Nordbø.

Forskningsprosjektet skjer i samarbeid med Norsvin, TYR, NTNU, Universitetet i Auckland og Making View og med støtte av Norges Forskningsråd.

Les mer: TINE heier frem tiltak som kan bedre jurhelsen

Viktig også for den internasjonale suksessen

Å gjøre kua sitt jur så godt som overhodet mulig er viktig også for den internasjonale suksessen

Vi skal levere genetikk ute i verden, og den må være av topp kvalitet. Da skal vi være best i klassen på juregenskaper, på samme måte som vi er best på helse og fruktbarhet, sier Nordbø.

Les mer: Ny teknologi skal gjøre den norske kua enda mer bærekraftig

Se video av 3D jurscanner: 

NRF kua kan bli enda bedre

Det er masse genetisk potensiale i NRF kua.

– Vi har en stor populasjon med avlsmaterialet, og vi har ikke avlet oss inn i et hjørne, sier Nordbø.

Eksempler på å avle seg inn i et hjørne kan vi se i en del Holstein-populasjoner. De har brukt mye enkeltokser og fått innavlsproblemer. Alle dyr blir da i så nær slekt at det kan få uheldige konsekvenser, forklarer Nordbø.

I Norge har vi brukt mange okser og brukt dem på hele populasjonen. Derfor er det ganske lite innavl i den norske NRF populasjonen.

– Det er mye variasjon, og det betyr at vi har høyt potensiale for å forbedre egenskapene videre. Slik sett er vi heldige stilt i forhold til mange andre avlsorganisasjoner, sier Nordbø.

Men konkurransen begynner å bli hard, selv om Norge i lang tid har vært enestestående i avlsarbeidet.

– NRF -avlen skiller seg ut fordi vi har fokusert på mange ulike egenskaper. Dette gjør at vi har fått et høyt genetisk nivå, også på lavarvbare egenskaper som helse og fruktbarhet. Dette kan vi takke norske bønder og veterinærer for, de har fylt ut kuas helsekort i over førti år og dermed gitt oss et enestående datagrunnlag, sier Nordbø.

Slik har vi tatt med mange gode gener inn i fremtiden, og det gir et godt fundament for å gjøre NRF kua enda bedre, avslutter Nordbø.