Klima, Teknologi

Oppdatert: 13.10.2022

Publisert: 13.10.2020

En storstilt satsing på landbruksteknologi må skje nå

Oppdatert: 13.10.2022

Publisert: 13.10.2020

- Det er på høy tid at vi får ei felles storsatsing på teknologi innen det produktet verden aldri vil slutte å etterspørre, nemlig mat, sier fagsjef i Norsk Landbruksamvirke, Åge Klepp.

Sammen med Norges Bondelag har Norsk Landbrukssamvirke bedt Regjeringen Solberg om å sette i gang en storstilt og målrettet satsing på grønn landbruksteknologi.

– En satsing på utvikling av ny, grønn landbruksteknologi vil ikke bare styrke konkurransekrafta til norsk mat og landbruk, men kan også skape grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge. Det er vinn-vinn, sier Klepp.

Klepp mener forslaget er en gavepakke for alle politikere som er opptatt av å få fart på den grønne omstillinga i Norge.

Se landbruk.no på taket om mulighetene innen grønn landbruksteknolog

Gode forutsetningene for norsk og grønn landbruksteknologi

Norsk mat og landbruk sysselsetter i dag 90 000 årsverk og er dermed Norges største fastlandsindustri.

– Samtidig har vi også en rekke landbruksteknologibedrifter som er i tetsjiktet internasjonalt, både etablerte bedrifter som Kverneland og Orkel, men også nye selskaper under etablering, sier Klepp.

Disse nye bedriftene representerer en revolusjon i hvordan vi produserer maten vår.

– Kan vi starte revolusjonen i Norge betyr det at norsk mat og landbruksindustri kan skape enda større verdier for Norge, sier Klepp.

Les mer: Økt eksport av landbruksteknologi betyr flere norske arbeidsplasser

De nye bedriftene har poppet opp over hele landet

I Møre og Romsdal har selskapet NoFence banet vei med sin teknologi som gjør milevis av gjerder overflødig og muliggjort bedre bruk av utmarka for tusenvis av bønder.

I bygda Svene utenfor Kongsberg ligger bedriften N2-Applied som ved bruk av reaktorteknologi forvandler husdyrgjødsel til gullgjødsel.

Les mer: Er du klar for møkkarevolusjonen?

I Vestfold ligger bedriften Soil Steam International som ved bruk av vanndamp vil gjøre grønnsaksbønder mindre avhengige av sprøytemidler.

På Vestlandet har landbruksroboten roboten Thorvald slått graset helt av seg selv for noen heldige bønder i sommer.

På Vestlandet har landbruksroboten roboten Thorvald slått graset helt av seg selv for noen heldige bønder i sommer. Foto: Aleksander Andersen

Hvordan gi grønn landbruksteknologi en raskere vei fra lab til gårdsbruk?

Roboten Thorvald er utviklet av det norske selskapet Saga Robotics i samarbeid med NMBU. Nylig fikk Thorvald hele 100 millioner i investeringskapital.

– Det er åpenbart at investorene har trua på robotteknologi utviklet i Norge. Da bør politikerne også ha det, mener Klepp.

Fagsjefen er nå utålmodig etter en skikkelig satsing, også fra politisk hold. Et taktskifte i utvikling av norsk, grønn landbruksteknologi krever en målretta satsing på forsking og utvikling.

– Dagens virkemiddelapparat for ny landbruksteknologi er i liten grad egnet til å stimulere til fasen mellom utvikling av prototyp og markedsintroduksjon av landbruksteknologi.

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke mener derfor det må etableres virkemidler som stimulerer til at nye produkter innen grønn teknologi i landbruket blir konkurransedyktige på markedet.

Les hele forslaget om satsing på norsk, grønn landbruksteknologi her.