Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Hva er egentlig automatisering?

Bonden har allerede gitt fra seg flere oppgaver til roboter. Hva kan vi forvente av automatisering på gården fremover? Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 26.10.2018

Alle snakker om automatisering. Noen gleder seg over utviklingen, mens andre mener automatiseringen vil stjele mange hundre tusen arbeidsplasser. Men hver er automatisering egentlig?

– Automatisering er en prosess der maskiner tar over og utfører oppgaver som tradisjonelt blir utført av mennesker. På mange måter kan vi si at automatisering er det motsatte av manuelt arbeid, forklarer fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Selv om automatisering er blitt et moteord de siste årene, er fenomenet alt annet enn nytt.

– Spinnemaskinene er et tidlig eksempel på automatisering, der spinnemaskinene tok over for det manuelle håndarbeidet og startet det vi i dag omtaler som den industrielle revolusjon, sier Klepp.

En maskin blir ikke sliten!

Det er mange fordeler med å gi fra seg noen oppgaver til maskiner, mener Klepp.

– Maskiner kan ta over oppgaver som er kjedelige eller skadelige for mennesker å utøve i lengden. En maskin blir heller ikke sliten eller unøyaktig selv om den jobber døgnet rundt 365 dager i året, sier han.

Norge er et høykostland, og arbeidskraft koster mer i Norge enn det gjør i andre land.

– For mange industribedrifter gjør automatisering det mulig å flytte produksjonen hjem igjen og likevel forbli konkurransedyktige, sier fagsjefen.

Flere oppgaver i det norske landbruket er allerede automatisert. Nesten 50 prosent av all melk i Norge melkes av en melkerobot, som her hos Marthe Bogstad i Ullensaker. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Overgangen til automatisering går fort

Mange er skeptiske til automatisering fordi de mener det vil føre til stor arbeidsledighet.

– Automatisering har tatt over mange arbeidsoppgaver i løpet av historien. Det som er nytt nå er at automatiseringen skjer fortere og i større omfang, sier Klepp.

Han tror ikke at maskiner kommer til å erstatte alle arbeidsoppgaver som i dag utføres av mennesker.

– Vi vil nok se en kombinasjon der mennesker jobber sammen med maskiner. Slik har utviklingen vært i Tyskland, som er et av landene som har kommet lengst med automatisering.

Tror bønder er positive til roboter på gården

Automatisering er for mange bønder en viktig del av hverdagen. Nesten 50 prosent av all melk i Norge melkes av en melkerobot.

Fagsjefen tror vi kommer til å se at flere bønder gir fra seg oppgaver til maskiner i fremtiden.

– Melkeroboten har vært en fast følgesvenn for mange bønder i opp mot 20 år. Nå kommer roboter som skal arbeide på jordet. Jeg tror bøndene kommer til å ønske dem velkommen, avslutter Klepp.