Foto: Nortura/Øivind Haug
Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 26.11.2019

Intelligente roboter inntar slaktelinja i norsk matindustri

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 26.11.2019

I fremtiden vil intelligente roboter jobbe side om side med mennesker i norsk matindustri. SINTEF forsker nå på hvordan ny teknologi kan effektivisere matindustrien gjennom forskningsprosjektet iProcess. Roboter som jobber sammen med mennesker kalles for «coboter» og er fremtiden.

I dag er det mye manuelt arbeid i norsk matindustri. Maten du kjøper i butikken har blitt foredlet, pakket og skjært av et menneske.

– I fremtiden vil alle sorteringen og foredlingen gjøres ved å ta i bruk sensorer og roboter som jobber side ved side med mennesker, sier leder av SINTEF Agri, Marit Aursand.

Aursand mener automatiseringen kan gi mindre matsvinn, effektivisere produksjonen og redusere repeterende og tunge belastninger for industriarbeiderne.

Hør podcast med Marit Aursand, Åge klepp og Frida Gunnestad Johansen

Matproduksjon må effektiviseres på en bærekraftig måte

IProcess-prosjektet ledes av SINTEF Ocean og har som mål å knytte forskning og industri nærmere hverandre ved å utvikle nyskapende matforeldingsteknologi.

– Vi har et felles ansvar for å effektivisere matproduksjonen på en bærekraftig måte. Insentivene til å få til dette er økonomiske, mens kappløpet er teknologisk, sier Aursand.

Forskningsprosjektet skal utvikle nye konsepter og metoder innen robotbasert automatisering, kunstig intelligens, maskinsyn med 3D, optimal utnyttelse av råvarer og utvikling av nye forretningsmodeller.

Les mer: Kunstig intelligens og maskinlæring på full fart inn i norske fjøs og binger

Fremtiden er roboter og coboter

Roboter som kan lære var en fjern drøm for 15 år siden. Teknologien har utviklet seg kraftig i de siste årene og har gjort dette mulig, spesielt innenfor kamerateknologi, kraftige datamaskiner og nye algoritmer.

Prosjektet har som målsetting å utvikle roboter som kan gjenkjenne ulike stykningsdeler etter å ha sett bilder av dem.

– Tanken om roboter som har sensorer og så avansert programvare at de kan arbeide effektivt sammen med mennesker er ikke ny. Men det er først nå, men den teknologiske utviklingen, det kan bli en realitet, sier Aursand.

Hva slags arbeidsoppgaver skal en cobot ha?

Roboter som jobber sammen med mennesker kalles for «coboter».

– Maskinene tar over oppgaver som er repeterende, kjedelige og belastende for mennesker slik at industriarbeiderne kan bruke tiden sin på andre oppgaver, sier Aursand.

Roboter kan ta over belastende arbeidsoppgaver og arbeidsmiljøet blir bedre. Foto: Sigrun Farstad Gregori

Roboter som åpner buk og bryst

Hos Nortura har flere roboter vært i sving på slaktelinja for gris i mange år allerede.

– Vi har en robot som åpner buk og bryst, en robot som merker slaktet når det er godkjent og en robot som stykker opp slaktet i fire deler før skjæring, sier direktør for forskning og utvikling i Nortura, Per Berg.

Ifølge Berg var det flere årsaker til at Nortura valgte å investere i robotløsninger.

– Hovedbegrunnelsene er HMS, effektivitet, reduserte kostnader og høyere kvalitet, sier han.

Les mer: Flere roboter i sving hos Nortura

Roboter vil redusere kostnadene og redusere matsvinn

Aursand mener at i høykostlandet Norge er det helt nødvendig å se på muligheter for å effektivisere forbedringsprosessene.

– Kamera, kunstig intelligens og roboter med spesialverktøy vil kunne redusere kostnader for industrien fordi produksjonen vil bli mer fleksibel og presis, sier hun.

De nye verktøyene vil også kunne redusere svinn i bearbeiding av alle typer råvarer.

– I dag er det slik at en god del av råstoffet går tapt i bearbeidingsprosessen på grunn av manglende teknologi som kan bearbeide råstoff med store biologiske variasjoner uten at det oppstår svinn, sier Aursand.

Les mer: SINTEF jobber for økt automatisering i landbruket

Roboter som jobber sammen med mennesker er fremtiden

Mange er redde for at robotene vil stjele arbeidsplasser fra mennesker. Aursand tror ikke robotiseringen vil føre til mange færre arbeidsplasser, men at industriarbeiderne vil jobbe på en litt annen måte enn de gjør i dag.

– De nye automatiserte løsningene vil kunne jobbe autonomt eller i lag med mennesker for å utføre de mest kompliserte og tung belastende foredlingsoperasjonene, sier hun.

Les mer: Robotisering krever kompetente industriarbeidere